Inspiratie voor lokale besturen

De instroom en integratie van vluchtelingen zorgt voor uitdagingen voor het Vlaamse en lokale beleid. De uitdagingen zijn complex, de gemeenten divers in grootte en de daaraan gekoppelde middelen zijn sterk verschillend van gemeente tot gemeente.

In september 2016 organiseerde het Agentschap Integratie en Inburgering twee inspiratiedagen: ‘Van opvang naar samenleven’. Dit deden we in samenwerking met VVSG, ABB, Atlas en In-Gent. Lokale besturen kregen inspirerende beleidsverhalen en praktijken voor de integratie van vluchtelingen: initiatieven binnen tewerkstelling, huisvesting, welzijn, vrije tijd, vrijwilligersinitiatieven,...

Inspiratiegids

De inspiratiegids ‘Van opvang naar samenleven’ bundelt een aantal van die goede praktijken.

pdf bestandInspiratiegids_van opvang naar samenleven (3.67 MB)

Presentaties

Bekijk de presentaties van alle initiatieven die tijdens de inspiratiedagen aan bod kwamen.

Profielschetsen vluchtelingen en asielzoekers

Lokaal integratiebeleid

Lokaal taal- en taalpromotiebeleid

Intergemeentelijke samenwerking integratie

Gemeentelijke regierol inzake integratie

Toeleiders

1-loketdiensten

Vrijwilligers

Huisvesting

Tewerkstelling

Welzijn

Onderwijs

Vrije tijd