Infolijn asiel en integratie

Momenteel zijn er geen specifieke 'Infolijnen asiel' meer actief en vangen we alle vragen op via onze reguliere werking. 

De ‘Infolijn asiel’ bood een eerste antwoord op de vele vragen die de verhoogde asielinstroom in het najaar 2015 met zich meebracht. Ambtenaren van lokale besturen en professionele hulp- en dienstverleners konden bij de infolijnen terecht met al hun vragen.

Waar kan je terecht met je vragen?