Wil je een beroep doen op een sociaal tolk of vertaler?

Sociaal tolken en vertalen
 Deze pagina is in transitie.

 
De vorige inhoud geldt niet meer. We werken aan een update. In de tussentijd kan je hier in beknopte versie lezen welke veranderingen op til staan.

Vanaf 1 januari 2020 zijn er belangrijke veranderingen in de werking van onze dienst Sociaal Tolken en Vertalen. De huidige overeenkomsten eindigen op 31 december 2019.

De speerpunten van de nieuwe werking

 • Er is een betere afstemming tussen ons aanbod en het aanbod van de stedelijke agentschappen in Gent en Antwerpen.
 • Het aanbod sociaal tolken en vertalen heeft een duidelijke plaats in een ruime waaier aan instrumenten die de communicatie ondersteunen.
 • We optimalisering ons aanbod door te investeren in onder andere acties rond taalbeleid, de uitbreiding van de communicatiewaaier, innovatie zoals videotolken, en advies en vorming.
 • Een duurzaam financieringsmodel.

Implementatie

Gezien de impact van deze veranderingen organiseerden we van mei tot oktober 2019 infosessies om alle belanghebbenden op de hoogte te brengen. Voor de lokale besturen was er een infosessie per provincie, voor de voorzieningen vonden twee infosessies plaats in Brussel. Inmiddels zitten we in de fase van implementatie van de nieuwe werking. We hebben nu tal van administratieve, organisatorische en technische stappen te zetten.

De wijzigingen in een notendop

 • We vervangen de lopende overeenkomsten door een nieuwe ‘Kaderovereenkomst voor het gebruik van sociaal tolken en vertalen’.
 • De huidige overeenkomsten eindigen op 31 december 2019.
 • Bij de nieuwe overeenkomst hoort een nieuw afsprakenkader.
 • Het Agentschap Integratie en Inburgering kan vanaf 2020 niet meer bijdragen uit eigen middelen voor de vergoeding van de tolk of vertaler en/of het transport. Bij gebrek aan alternatieve subsidiëring is er geen andere keuze dan deze kosten volledig door te rekenen aan de voorziening of de organisatie die als ‘derde betaler’ deze kosten wil dragen.
 • We kunnen geen aanvragen voor 2020 behandelen zolang we niet beschikken over een nieuwe overeenkomst.

Hoe een nieuwe overeenkomst afsluiten?

De nieuwe overeenkomst stuurden we naar de verantwoordelijken voor de (hoofd)organisatie, besturen en departementen. Heeft uw organisatie op 27 november 2019 nog steeds geen bericht ontvangen? Laat dit dan weten op STV@integratie-inburgering.be.

Meer info

We doen onze uiterste best om de transitie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Deze webpagina passen we stelselmatig aan.

We hopen te kunnen rekenen op uw begrip. Uiteraard staan we ter beschikking voor vragen en opmerkingen: STV@integratie-inburgering.be.

 

 

Overzicht aanbod sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen en Brussel

Welk aanbod zoek je? Waar? Bij wie kan je terecht?
Telefoontolken Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Agentschap Integratie en Inburgering (inclusief huisartsen)
Brussel Onthaal vzw (aanvullend)
Tolken ter plaatse Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel Onthaal vzw
Vlaams Gewest exclusief Stad Antwerpen en districten en exclusief Groot-Gent Agentschap Integratie en Inburgering
Stad Antwerpen en districten Atlas
Groot-Gent IN-Gent
Vertalen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel Onthaal vzw
Vlaams Gewest exclusief Stad Antwerpen en districten en exclusief Groot-Gent Agentschap Integratie en Inburgering
Brussel Onthaal vzw (aanvullend)
Stad Antwerpen en districten Atlas
Groot-Gent IN-Gent
Webcamtolken Groot-Gent IN-Gent
Stad Antwerpen en districten Atlas
Opleiding en certificering van sociaal tolken Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Agentschap Integratie en Inburgering

 

Contacteer onze dienst Sociaal Tolken en Vertalen

Voor aanbod rond sociaal tolken ter plaatse, telefoontolken en vertalingen.

Heb je vragen? Mail ons op STV@integratie-inburgering.be.

Tolken ter plaatse

 • Eén contactnummer voor Vlaanderen (exclusief stad Antwerpen en districten en Groot-Gent):
  02 701 79 20

Telefoontolken

Contactnummer telefoontolken:
T 02 208 06 11

Button Communicatiewaaier