Vormingen

Vorming

Om je te ondersteunen bij het integratiebeleid in je gemeente en/of organisatie bieden wij verschillende vormingen aan. Je kan kiezen voor een vorming in open aanbod of voor een vorming op maat van jouw gemeente of organisatie.
 

DiversiteitToegankelijk communicerenVreemdelingenrecht en internationaal familierechtSociaal tolkOp maat 

 
Diversiteit

 • Tien tips om actief met diversiteit aan de slag te gaan in je sportclub
  Deze interactieve sessie sensibiliseert en ondersteunt trainers en bestuurders van lokale sportclubs rond diversiteit. De sessie is opgebouwd uit tien topics met hieraan gekoppeld telkens een tip. Om de vorming optimaal voor te bereiden voeren we vooraf een gesprek met de sportfunctionaris.
   
 • Omgaan met diversiteit
  Je ontdekt op een praktijkgerichte manier hoe je omgaat met verschillende culturen binnen je eigen doelstellingen en verwachtingen. Gerichte doorverwijzing naar een geschikte partner is ook mogelijk. Bijvoorbeeld: Hoe ga ik om met discriminerende uitspraken? Hoe organiseer ik een drempelvrij selectie- en wervingsbeleid? Hoe kan ik een draagvlak realiseren voor interculturalisering in mijn organisatie?
   
 • Kennismaking met inburgering
  Anderstalige nieuwkomers volgen een (soms verplicht) inburgeringstraject. Om hen als medewerker van een gemeente goed te kunnen doorverwijzen, is het nuttig om te weten hoe zo’n traject eruitziet.

Toegankelijk communiceren met anderstaligen

 • Duidelijke gesproken taal
  Bij deze vorming ga je op een interactieve manier na hoe je conversaties met anderstaligen vlotter laat verlopen. Omdat je op voorhand thema’s doorgeeft, is de vorming op maat van je lokaal bestuur of organisatie.
   
 • Duidelijke geschreven taal
  In deze vorming leer je documenten om te zetten in een duidelijke en eenvoudige taal. Hiervoor werk je met je eigen teksten: brieven, vacatures, formulieren, brochures, reglementen, veiligheidsinstructies, personeelsdocumenten, nieuwsbrieven, website, e-mails,...
   
 • Doeltreffend communiceren: communicatiewaaier
  Welke manieren zijn er om taaldrempels weg te werken en communicatiemiddelen in te zetten? We gaan onder meer in op het inschakelen van sociaal tolken, het gebruik van pictogrammen of apps, oefenkansen Nederlands opstarten,... Maak alvast kennis met de communicatiewaaier en het beslismodel.

Vreemdelingenrecht en internationaal familierecht

 • Basisvorming verblijfsrecht
  Een kennismaking met de verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.
   
 • Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden
  Hoe verkrijg je een beschermingsstatus in België en welke rechten opent dit?
   
 • Internationaal familierecht
  Welke basisbeginselen zijn van toepassing op internationale familierelaties, zoals huwelijk, echtscheiding en afstamming?
   
 • Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingenrecht
  Vorming over de medische zorg van vreemdelingen.
   
 • Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander
  Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de documenten.
   
 • Belgische nationaliteitswetgeving
  Wat zijn de mogelijkheden om als vreemdeling de Belgische nationaliteit te verwerven?
   
 • Tewerkstelling van vreemdelingen
  Wat zijn de mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken?
   
 • Verblijf burgers van de Unie
  Wat zijn de mogelijkheden om als burger van de Unie in België te verblijven?
   

Opleiding en certificaat sociaal tolk

Onze dienst Certificering Sociaal Tolken en Vertalen biedt je een begeleidings- en opleidingstraject en een certificeringsproef.

Opleidings- en certificeringstraject sociaal tolk

Vormingen op maat

Wij geven ook vormingen over deze thema’s op maat van je bestuur of organisatie.

Meer info over vormingen rond diversiteit? Contacteer ons:

Meer informatie over vormingen Vreemdelingenrecht of Internationaal Familierecht? Contacteer onze dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht.