Omgaan met polarisatie in de samenleving

Ondersteuning bij conflict en polarisatie

Ervaar je spanningen tussen verschillende gemeenschappen binnen je wijk? Zorgt de komst van een opvangcentrum voor asielzoekers voor onrust in de gemeente? Zijn er op de werkvloer conflicten tussen collega’s met en zonder migratieachtergrond? Stel een depolarisatiestrategie op met concrete acties, samen met onze integratieteams.

Voor wie?

We zoeken samen met lokale besturen en organisaties naar strategieën in het omgaan met dynamieken van polarisatie. We werken een actieplan uit op lokaal of wijkniveau (wonen, vrije tijd) of binnen de werk- of schoolcontext.

Onze aanpak

Sessie 1: Situatieverduidelijking
Soms is het onduidelijk welke polarisatie er speelt. Of het lijkt dat je enkel te maken hebt met één of meerdere conflicten. In deze eerste stap klaren we dat uit en brengen we de polarisatie in kaart. In de eerste sessie brengen we de polarisatie duidelijk in kaart en zoeken we naar het vraagstuk waaraan we willen werken.

Sessie 2: Strategiebepaling
We bepalen samen hoe je kan depolariseren. Hiervoor brengen we het (in)formele netwerk van je gemeente of organisatie in kaart. We verzamelen de reeds bestaande initiatieven waarbij we nieuwe invalshoeken zoeken die de polarisatie kunnen ontmijnen. We hebben aandacht voor de risico’s tot verdere polarisatie en denken samen na over een succesvolle communicatiestrategie. We staan ook stil bij de rol en de positie die jij inneemt.

Sessie 3: Actieplan
Op basis van de verzamelde info schrijven we samen concrete acties uit binnen een actieplan. We bepalen waarop je zal inzetten op korte en op lange termijn.

Praktische info

De sessies vindt plaats bij het lokaal bestuur of de organisatie. We bespreken op voorhand wie er deelneemt. Dat is best een kleine groep van medewerkers die aan de slag wil gaan met de uitdagingen die de polarisatie met zich meebrengt.

Het Agentschap Integratie en Inburgering begeleidt deze sessies, verspreid over enkele weken. Achteraf ondersteunen we je bij de uitrol van je actieplan. Zie je de planning of indeling van onze begeleiding anders? Bespreek het met onze medewerkers!

Contacteer Fri De Keyser  of het integratieteam in jouw regio voor verdere verduidelijking van deze ondersteuning:

  

  

Meer info over polarisatie

Wat is polarisatie?

Hoe ontstaat polarisatie?

Bekijk hier enkele filmpjes die kort meegeven hoe polarisatie ontstaat. Is dit herkenbaar en wil je lokaal aan de slag met deze uitdagingen? Contacteer ons.
 

 

Online leren

Het Nederlandse Kenniscentrum Integratie en Samenleven ontwikkelde een online cursus om zelf polarisatie te herkennen, aan te pakken en te voorkomen.

Aanpak radicalisering en polarisering in Vlaanderen

Vlaanderen heeft sinds 2015 een specifiek beleid waarbij verschillende actoren verschillende initiatieven ondernemen om radicalisering en polarisering tegen te gaan. De Vlaamse overheid bundelt de informatie online op een portaal over preventie van radicalisering en polarisering.

Samen tegen polarisatie

Interessante partners rond polarisatie

Polarisatie kan vele vormen aannemen. Samen met jou bekijken we welke acties er nodig zijn en welke partners we bij jouw traject kunnen betrekken. Enkele mogelijke partners: