Start een traject taalbeleid op

taalbeleid-800-335.jpg

Met een taalbeleid neem je via structurele acties taaldrempels in je organisatie weg, stimuleer je oefenkansen Nederlands, ontwikkel je hulpmiddelen voor duidelijke taal en ondersteun je het personeel. Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt je in het uitwerken van een duurzaam traject taalbeleid in je organisatie.

Tijdens een verkennend gesprek met een medewerker van ons agentschap maak je kennis met de ondersteuningsmogelijkheden. Daarna ga je aan de slag. We starten met een beginanalyse van het taalgebruik in jouw organisatie of lokaal bestuur. Op basis van de analyse ontwikkelt de werkgroep taalbeleid een visie op taalbeleid, beslist de werkgroep welke acties nodig zijn en maakt ze communicatieafspraken. De acties worden uitgevoerd, opgevolgd en verankerd in de dagelijkse werking van jouw organisatie of lokaal bestuur.