Projectoproep 'Nederlands oefenen'

MegafoonWe waren enerzijds op zoek naar projecten die de bestaande methodieken rond oefenkansen verbeteren, verspreiden en duurzaam maken. Anderzijds zochten we nieuwe  projecten die andere organisaties kunnen inspireren.

Voor wie?

Oefenkansen kan je overal creëren. Daarom richtte onze oproep zich naar bijna alle organisaties en verenigingen die rond dit thema willen werken. Enkel feitelijke verenigingen en formele aanbieders van cursussen Nederlands als tweede taal (centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie en universitaire talencentra) kunnen zelf geen aanvraag indienen.

TimingTijdlijn Nederlands oefenen

In totaal ontvingen we 151 projectvoorstellen. Daarvan werden 21 projecten geselecteerd.

De geselecteerde projecten starten op 1 september 2017 en eindigen ten laatste op 30 juni 2019. Ze duren minstens twaalf maanden.

pdf bestandTijdlijn 'Nederlands oefenen' (721 kB)

Subsidie

Een project krijgt maximaal 50.000 euro subsidie toegekend. Dubbele financiering is niet mogelijk.

pdf bestandProjectoproep 'Nederlands oefenen' (295 kB)