Doorverwijzing Nederlands leren (NT2)

Nederlands leren

Krijg je inwoners aan het loket die Nederlands willen leren? Verwijs hen door naar het dichtstbijzijnde contactpunt van het Agentschap Integratie en Inburgering. Op basis van een intake en een test verwijzen we anderstaligen door naar het meest geschikte aanbod Nederlands als tweede taal (NT2). Er zijn immers heel wat mogelijkheden voor anderstaligen, van een standaard cursus Nederlands tot een lessenreeks academisch of professioneel Nederlands. Op basis van de screening kan de anderstalige zich inschrijven voor een cursus Nederlands volgens zijn of haar leerprofiel en taalniveau, in een van de centra die cursussen NT2 aanbieden:

  • Centra voor basiseducatie (CBE)
  • Centra voor volwassenenonderwijs (CVO)
  • Universitaire talencentra (vooral voor toekomstige studenten hoger onderwijs)