Coronacrisis: 90% van inburgeraars bereiken we via digitale weg

  • 29 maart 2020

Ook tijdens de coronacrisis blijven nieuwkomers de opleiding maatschappelijke oriëntatie (MO) volgen. Negen op de tien cursisten doen dat nu via digitale weg.

Algemeen directeur Jo De Ro: “Cursisten volgen de lessen in hun moedertaal of in een contacttaal die ze goed begrijpen, want het zou niet logisch zijn om te wachten met lessen over onze normen en waarden totdat de nieuwkomers Nederlands kunnen. Zeker tijdens deze coronacrisis vonden we het enorm belangrijk om onze cursisten zoveel mogelijk digitaal te bereiken en toe te leiden naar de meertalige informatie rond het coronavirus. We laten hen niet los.”

Focus op lesonderdeel gezondheidszorg

Minister van Samenleven Bart Somers: “Onze trajectbegeleiders en leerkrachten hebben zo snel mogelijk na het afkondigen van de afzonderingsmaatregelen digitaal contact gezocht met hun cursisten. De leerkrachten geven nu prioriteit aan het onderdeel van de cursus dat gaat over gezondheidszorg, dokters, ziekenhuizen en apothekers. Zo verwerken ze de informatie rond het coronavirus op een creatieve manier in hun les. Ze leggen bijvoorbeeld uit dat we normaal gezien handen geven om elkaar te begroeten, maar dat we lichamelijk contact in deze periode moeten vermijden."

"Het Agentschap Inburgering en Integratie staat of valt met gemotiveerde en geëngageerde leerkrachten. Om van samenleven in diversiteit een succes te maken zal het Agentschap in de toekomst nog moderner worden en volop inzetten op digitalisering", aldus minister Somers.

De 10 procent die niet via digitale weg wordt bereikt, werd telefonisch ingelicht over de coronarichtlijnen en wordt bij de volgende cursussen MO opgepikt. Zij beschikten over onvoldoende digitale tools zoals een laptop of smartphone. 

Benieuwd hoe leerkrachten MO digitaal aan de slag gaan met hun lessen? 

Hier zie je enkele voorbeelden.

Les verblijf
MO Albanees
FB pagina Zewar Bourmaf
MO Naoual
MO Henda