Disclaimer

Disclaimer

Verantwoordelijkheid

Deze website is een realisatie van het Agentschap Integratie en Inburgering. Je kan ons contacteren via een online formulier.

Algemeen karakter van de informatie

De informatie die het Agentschap Integratie en Inburgering op deze website aanbiedt, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites biedt het Agentschap Integratie en Inburgering je enkel ter informatie aan. Het Agentschap beheert die andere websites niet en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit of volledigheid ervan.

Aan de informatie op deze website kan je geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.

Het Agentschap Integratie en Inburgering is niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging of het gebruik van de informatie op deze website, of van de externe websites waar deze site naar verwijst.

Ten slotte is het Agentschap niet aansprakelijk voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie door technische fouten of onderbrekingen.

Opgelet: wanneer we op deze website de voornaamwoorden 'hij' en 'zij' gebruiken, bedoelen we hier ook 'zij' en 'haar' mee. De keuze voor een consequent gebruik van mannelijke voornaamwoorden, betekent niet dat we geen belang hechten aan diversiteit. Het is een louter praktische overweging, in functie van de leesbaarheid.

Intellectuele eigendom

Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, op voorwaarde dat je de bron (website Agentschap Integratie en Inburgering + link naar de specifieke webpagina) vermeldt, volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Je mag het logo van de Vlaamse overheid en van het Agentschap Integratie en Inburgering niet kopiëren en gebruiken in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Vlaamse overheid zelf. Contacteer ons via het online formulier indien je het logo van de Vlaamse overheid of het Agentschap Integratie en Inburgering wil gebruiken.

Het Agentschap Integratie en Inburgering behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens verzamelen

De meeste informatie die het Agentschap Integratie en Inburgering op deze site aanbiedt, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen wordt persoonlijke informatie gevraagd: bijvoorbeeld als je via een formulier een vraag stelt. Het Agentschap eerbiedigt je persoonlijke levenssfeer en levert volgende wettelijke garanties als het persoonsgegevens opvraagt via deze website:

  • Het verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens enkel om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening on line te realiseren.
  • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Het Agentschap maakt je persoonsgegevens niet bekend aan derden, noch gebruikt het die voor direct-marketingdoeleinden.
  • Je hebt altijd toegang tot je persoonsgegevens, je kan de juistheid ervan verifiëren en onjuistheden laten verbeteren.
  • Het Agentschap Integratie en Inburgering treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens.
  • Details over de wettelijke garanties kan je opvragen via het contactformulier van onze hoofdzetel.

Logbestanden

Tijdens je bezoek aan deze website verzamelt het Agentschap Integratie en Inburgering in logbestanden informatie zoals de bezochte pagina’s, het IP-adres van je computer en het type browser dat je gebruikt.

Het Agentschap verzamelt die informatie uitsluitend voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en verkeer op de site, om het informatie- en dienstenaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

Cookies

De site maakt ook gebruik van ‘cookies’: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. Die informatie doet je bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen.

Als je het gebruik van cookies uitschakelt in je browser, kan het Agentschap Integratie en Inburgering je geen correcte werking van deze website garanderen.

Wijziging en kennisgeving privacybeleid

Het Agentschap Integratie en Inburgering kan deze privacyregeling aanpassen en vermeldt dan de wijzigingen op deze pagina.

Meer informatie

Meer over de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Toegankelijkheid

Het Agentschap Integratie en Inburgering streeft ernaar zijn website voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Ondervind je toch een technisch of praktisch probleem, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via ons online formulier.