Welk traject legt een asielzoeker af?

Waar worden asielzoekers opgevangen? Moeten ze een inburgeringstraject volgen, tijdens hun asielprocedure of na hun erkenning? Kunnen hun kinderen naar school? En wie betaalt hun medische kosten? Komen erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden in aanmerking voor OCMW-steun, (sociale) huisvesting en andere sociale rechten?

Overzicht

Het Agentschap Integratie en Inburgering geeft in een handig overzichtsdocument een antwoord op deze en andere vragen over het traject dat asielzoekers afleggen in ons land, tot en met na de erkenning.

pdf bestandTraject_asielzoeker_versie2019.pdf (442 kB)

Inhoud

 • Hoe verloopt de asielprocedure? 
 • Welke opvang of sociale steun krijgen zij? Wie helpt om huisvesting te vinden na erkenning?
 • Kunnen zij een beroep doen op ondersteuning voor huisvesting in een huurwoning?
 • Hoe kunnen zij Nederlands leren en inburgeren?
 • Mogen zij werken? 
 • Hoe kunnen zij hun buitenlands diploma laten erkennen?
 • Kunnen de kinderen naar school en zijn zij leerplichtig?
 • Kunnen de gezinsleden overkomen?
 • Wie betaalt de medische kosten?
 • Mogen zij reizen? 
 • Waar kunnen hulpverleners terecht met juridische en andere vragen?

Schema: traject en bevoegdheden

Download het schema: Asiel, federale en Vlaamse bevoegdheden en link met inburgering en integratie

pdf bestandSchema ‘Asiel: federale en Vlaamse bevoegdheden en link met inburgering en integratie' (100 kB)