Taaltest Nederlands - Sociaal tolken

Bewijs kennis Nederlands voor opleiding sociaal tolken

Als je sociaal tolk of vertaler wil worden, neem je best contact op met een contactpunt van het Agentschap Integratie en Inburgering in jouw buurt.