Vormingstraject lokale integratiemedewerkers

vormingstraject lokale integratiemedewerker banner

| Programma | Praktisch | Inschrijven |

 

In 2020 willen we je nog steviger ondersteunen om in jouw gemeente te werken aan een inclusief integratiebeleid. Ben je zelf relatief nieuw als integratie- of diversiteitsmedewerker? Of heb je collega’s die recent gestart zijn? Dan is ons nieuw vormingstraject voor lokale integratiemedewerkers iets voor jou of je collega’s!

Binnen dit vormingstraject ga je aan de slag met denkkaders, werkmodellen en tools om een integratiebeleid voor je eigen gemeente uit te tekenen. Je bouwt aan een transversaal en inclusief beleid: het maakt deel uit van zoveel mogelijk lokale beleidsdomeinen en het zit ingebakken in de uitvoering van deze domeinen. Ervaren begeleiders en experten zijn je gidsen tijdens dit traject.

Je volgt dit traject samen met medewerkers van andere lokale besturen. Dus wissel je ook ideeën en ervaringen uit over de gemeentegrenzen heen. Je zoekt hierbij naar antwoorden op vragen als: Welke stappen kan jij als medewerker zetten om de toenemende diversiteit bij je bevolking te managen? Hoe zet je een samenwerking op met andere diensten en organisaties? Hoe ontwikkel en realiseer je een doeltreffend lokaal integratiebeleid?

Programma

Aangepast op 10 juli 2020

De sessies vanaf september gaan online door ten gevolge van de coronamaatregelen. De deelnemers ontvangen de nodige info via e-mail.

31 januari 2020
9.30 tot 16.30 uur
Hendrik Conscience
Zaal 1B05 Avicenna

Introductiedag

Je leert de diverse relevante actoren, hun opdracht en hun meerwaarde voor het lokaal integratiebeleid kennen. Aan de hand van inspirerende lokale praktijken krijg je inzicht in mogelijke doelstellingen en acties voor je eigen lokaal integratiebeleid.

18 september 2020 &
2 oktober 2020

9.30 tot 12 uur
Online via
Microsoft Teams

Ken je realiteit

De ontwikkeling van een effectief integratiebeleid begint bij een goede kennis van de diversiteit in jouw gemeente:

  • Je kan je lokale statistieken rond diversiteit interpreteren en inzetten om urgentiebesef rond diversiteit te verhogen bij diverse doelgroepen.

  • Je kan praktijkgericht onderzoek toepassen om te weten wat de noden en vragen zijn van groepen, organisaties, individuen… die ook rond diversiteit werken.

  • Je kan uiteenlopende methodieken toepassen om vanuit je ‘omgevingsanalyse lokale diversiteit’ prioriteiten te bepalen voor je lokaal integratiebeleid. Zo heb je een kompas voor beleidsplanning, projecten of standpunten.

20 november 2020 &
27 november 2020

9.30 tot 12 uur
Online via
Microsoft Teams

Hoe kan je als lokaal bestuur de regierol over het lokaal integratiebeleid versterken?

Het integratiedecreet geeft lokale besturen de regierol over het lokaal integratiebeleid. Wat houdt deze rol in? En hoe kan je als medewerker bijdragen tot het versterken van die regierol van je gemeente, zowel binnen de organisatie van je lokaal bestuur als in de samenwerking met externe partners?

We reiken een concreet kader en instrumenten aan zodat je succesvol kan samenwerken rond integratie met de interne en externe betrokkenen bij het lokaal integratiebeleid.

11 december 2020 &
18 december 2020

9.30 tot 12 uur
Online via
Microsoft Teams

Bouwen aan een draagvlak voor je lokaal integratiebeleid

Het versterken van draagvlak en het beheer van verandering zijn sowieso een rode draad doorheen het hele traject. Tijdens deze sessie sta je uitgebreid stil bij het creëren van intern en extern draagvlak voor integratie.

  • Je kan algemene principes en methodieken toepassen om het intern en extern draagvlak voor je lokaal beleid, project of standpunt te verhogen.
  • Je kan inspelen op de wisselende politieke context en gevoeligheden van het lokaal bestuur.
  • Je kan het bovenstaande kader gebruiken als leidraad om je legitimiteit te vergroten ten aanzien van machts- en andere relevante actoren.

29 januari 2021 &
12 februari 2021

9.30 tot 12 uur
Online via
Microsoft Teams

Taal als communicatiemiddel én als lijm in een superdiverse samenleving

Als lokaal bestuur kom je dagelijks in contact met anderstalige burgers. Dat zorgt voor uitdagingen. Hoe ga je kwaliteitsvol en klantvriendelijk communiceren met nieuwkomers? Hoe kan je taaldrempels wegwerken met respect voor de taalwetgeving? Hoe kan je als lokaal bestuur kwalitatieve oefenkansen Nederlands organiseren?

Tijdens deze sessie bieden we je een duidelijk kader met tools, kwaliteitscriteria en succesfactoren. Zo kan je de verschillende componenten van een coherent taalbeleid succesvol integreren in het kwaliteitsbeleid van je gemeente.

19 maart 2021 &
2 april 2021

9.30 tot 12 uur
Online via
Microsoft Teams

Lokale hete hangijzers

Lokale besturen worden geconfronteerd met complexe diversiteitsvraagstukken: Hoe ga je om met vragen naar de bouw van een tempel of moskee op je grondgebied of naar aparte zwemuurtjes voor vrouwen? Hoe vul je de ‘neutraliteit van de dienstverlening’ in?

Tijdens deze sessie reiken we een handelingskader en modellen aan rond het omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit in de publieke ruimte. Zo kan je een gedragen en duurzaam beleid ontwikkelen. Tegelijk zorg je voor een effectieve organisatie en de gelijkwaardige behandeling van al je burgers.

Nog te bepalen

Terugkomdag

Je krijgt als deelnemer het podium. Hoe heb je wat je leerde al geïmplementeerd of hoe wil je het toepassen in je gemeente?

We nodigen ook de bevoegde schepenen uit op deze slotsessie. Netwerken en uitwisseling van praktijken staan centraal.

Praktisch

Wanneer?

Het vormingstraject bestaat uit zeven sessies die plaatsvinden van januari 2020 tot april 2021. De concrete data vind je in het programma.

Prijs?

Deelnemen aan het vormingstraject kost 225 euro.

Organisatie

Logo AgII en VVSGWe organiseren het in samenwerking met de VVSG.

Meer info, vragen…