Afsprakenkader NT2

Vlaams afsprakenkader NT2Bijkomende afspraken voor werkingsgebied AgII

Vlaams afsprakenkader NT2

Anderstaligen kunnen in Vlaanderen lessen Nederlands Tweede taal (NT2) volgen bij verschillende organisaties. De taakverdeling tussen de verschillende organisaties die bij het NT2-aanbod betrokken zijn, is beschreven in het afsprakenkader NT2. De taakafspraken tussen de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming, Werk en Inburgering houdt volgende aspecten in:

  • de organisatie en afstemming van het opleidingsaanbod;
  • de oriëntering, niveaubepaling en leertrajecten van cursisten;
  • de attestering van taalkennis Nederlands en de wederzijds erkenning van de studiebewijzen;
  • de samenwerking op het vlak van NT2 tussen de Centra voor Basiseducatie (CBE), de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO), de Universitaire Talencentra (UTC), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Syntra Vlaanderen en de Agentschappen Integratie en Inburgering en het Huis van het Nederlands Brussel.

pdf bestandDownload het Vlaams afsprakenkader NT2 (462 kB)

Bijkomende afspraken voor het werkingsgebied van het Agentschap Integratie en Inburgering

Er zijn bijkomende taakafspraken bij het Vlaams afsprakenkader NT2 voor het werkingsgebied van het Agentschap Integratie en Inburgering. Je vindt ze in onderstaande nota:

pdf bestandDownload de taakafspraken bij het Vlaams afsprakenkader NT2 voor het werkingsgebied van het AgII (1.87 MB)

Bij de taakafspraken hoort een checklist om een cursist te heroriënteren naar een ander traject:

xls bestandDownload bijlage 6: 'Checklist heroriëntering' (95 kB)