Nederlands leren stimuleren en ondersteunen

Nederlands leren

Stimuleer anderstaligen om Nederlands te leren! Waarmee kunnen we je helpen?

Doorverwijzing Nederlands leren (NT2)

Krijg je inwoners aan het loket die Nederlands willen leren? Verwijs hen door naar het dichtstbijzijnde contactpunt van het Agentschap Integratie en Inburgering. Op basis van een intake en een test verwijzen we anderstaligen door naar het meest geschikte aanbod Nederlands als tweede taal (NT2). Er zijn immers heel wat mogelijkheden voor anderstaligen, van een standaard cursus Nederlands tot een lessenreeks academisch of professioneel Nederlands. Op basis van de screening kan de anderstalige zich inschrijven voor een cursus Nederlands volgens zijn of haar leerprofiel en taalniveau, in een van de centra die cursussen NT2 aanbieden:

  • Centra voor basiseducatie (CBE)
  • Centra voor volwassenenonderwijs (CVO)
  • Universitaire talencentra (vooral voor toekomstige studenten hoger onderwijs)
     

Zelf oefenkansen Nederlands opzetten

Ervaren je anderstalige inwoners te weinig spreekkansen, of hebben ze drempelvrees om de taal in het dagelijkse leven te gebruiken? Wij ondersteunen lokale besturen in het opzetten van taalinitiatieven, maar ook met vormingen rond taal.

Taalstimulerende vrijetijdsactiviteiten organiseren of begeleiden

Verschillende lokale besturen en verenigingen organiseren initiatieven om anderstalige kinderen buiten de school in contact te brengen met de Nederlandse taal. Gebruik onze tips en het materiaal om van jouw initiatief een succes te maken!

Bewijs kennis van het Nederlands

Soms moeten burgers een taaltest Nederlands afleggen. Om de Belgische nationaliteit te verkrijgen bijvoorbeeld, of voor een sollicitatie bij een openbaar bestuur of school. Er zijn testen mogelijk voor niveau A1, A2, B1 en B2. Stuur mensen die zo’n bewijs nodig hebben, naar een van onze contactpunten. Onze consulenten maken een afspraak in een testcentrum.

< Veelgestelde vragen