Ondersteuning bij conflict en polarisatie

polarisatie

Ervaar je spanningen tussen verschillende gemeenschappen binnen je wijk? Zorgt de komst van een opvangcentrum voor asielzoekers voor onrust in de gemeente? Zijn er op de werkvloer conflicten tussen collega’s met en zonder migratieachtergrond? Stel een depolarisatiestrategie op met concrete acties, samen met onze integratieteams.

Voor wie?

We zoeken samen met lokale besturen en organisaties naar strategieën in het omgaan met dynamieken van polarisatie. We werken een actieplan uit op lokaal of wijkniveau (wonen, vrije tijd) of binnen de werk- of schoolcontext.

Onze ondersteuning

Polarisatie-analyse-thumb1SESSIE 1: SITUATIEVERDUIDELIJKING

Soms is het onduidelijk welke polarisatie er precies speelt. Of het lijkt dat je enkel te maken hebt met één of meerdere conflicten. In de eerste sessie brengen we de polarisatie duidelijk in kaart en zoeken we naar het echte vraagstuk waaraan we willen werken.

Polarisatie-analyse-thumb2SESSIE 2: STRATEGIEBEPALING

We bepalen samen hoe je kan depolariseren. Hiervoor brengen we het (in)formele netwerk van je gemeente of organisatie in kaart. We verzamelen de reeds bestaande initiatieven waarbij we nieuwe invalshoeken zoeken die de polarisatie kunnen ontmijnen. We hebben  aandacht voor de risico’s tot verdere polarisatie en denken samen na over een succesvolle communicatiestrategie. We staan ook stil bij de rol en de positie die jij inneemt.

Polarisatie-analyse-thumb3SESSIE 3: ACTIEPLAN

Op basis van de verzamelde info schrijven we samen concrete acties uit binnen een actieplan. We bepalen waarop je zal inzetten op korte en op lange termijn.
 

Praktische info

De sessies gaan door bij het lokaal bestuur of de organisatie. We bespreken op voorhand wie er deelneemt. Dit is best een kleine groep van medewerkers die aan de slag wil gaan met de uitdagingen die de polarisatie met zich meebrengt.

Het Agentschap Integratie en Inburgering begeleidt deze sessies, verspreid over enkele weken. Achteraf ondersteunen we je bij de uitrol van je actieplan. Zie je de planning of indeling van onze begeleiding anders? Bespreek het met onze medewerkers!