Resultaatsverbintenis

Resultaatsverbintenis

Je behaalt je inburgeringsattest als je slaagt voor de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO) en de cursus Nederlands.

Je slaagt voor de cursus MO als je:

  • regelmatig deelneemt;

  • actief deelneemt;

  • twee acties uit je actieplan hebt uitgevoerd voor het einde van de cursus.

Voor de regelmatige en actieve deelname evalueert de leerkracht MO permanent. Alles rond het persoonlijk actieplan wordt op het einde van de cursus geëvalueerd.

De leerkracht vertelt tijdens individuele gesprekken met jou waar je op moet letten en welke inspanningen je nog moet doen. 

Ben je niet geslaagd voor de cursus MO? Dan krijg je een nieuwe kans.