Integratie

Integratie

Het Agentschap Integratie en Inburgering wil mensen van buitenlandse herkomst volwaardig aan de samenleving laten deelnemen.

Dat vraagt inspanningen. Van iedereen. 

Daarom werken we samen met lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen rond migratie.

Hieronder vind je een overzicht van ons aanbod.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Cijferanalyse

 • Hoeveel personen met een migratieachtergrond wonen in mijn gemeente? Raadpleeg het 'Draaiboek omgevingsanalyse lokale diversiteit'.
 • Hoeveel nieuwkomers stroomden dit jaar in Vlaanderen in via gezinshereniging?
 • Hoeveel opvangplaatsen voor asielzoekers zijn er in mijn streek?

Taalbeleid

Taalpromotie

 • Kan je me tips geven hoe ik als sportclub, amateurtheater of speelpleinwerking inzet op taalstimulering?
 • Hoe vergroot ik als lokaal bestuur de oefenkansen Nederlands voor anderstaligen?

Vrijwilligerswerk

 • Onze gemeente/organisatie wil een ‘buddysysteem’ introduceren, waarbij vrijwilligers vluchtelingen helpen om een huis of een job te zoeken. Hoe pak ik dat aan? Raadpleeg het 'Draaiboek asielbuddy's'
 • Kan ik asielzoekers inschakelen als vrijwilliger in mijn organisatie?

Toegankelijkheid

 • Hoe bereik ik mensen met een migratieachtergrond?
 • Hoe zorg ik ervoor dat het gemeentepersoneel een weerspiegeling is van de bevolking?
 • Welk communicatiebeleid heb ik nodig zodat een divers publiek de weg vindt naar ons aanbod?
 • Hoe zorg ik ervoor dat het sportaanbod in de gemeente ook aantrekkelijk wordt voor de nieuwkomers?

Omgaan met diversiteit

 • Hoe kunnen hulpverleners en zorgvertrekkers meer cultuursensitief handelen?
 • Ik zoek inspiratie voor een diversiteitsvriendelijk ouderbeleid in de school.
 • Welke initiatieven neem ik best bij het onthaal van anderstalige werknemers?
 • Vlaanderen wordt steeds diverser. Hoe gaat jouw gemeente hiermee om? Hoeveel personen van buitenlandse herkomst wonen in jouw gemeente? Hoe gaan je  diensten om met de aanwezige diversiteit? En hoe kan je anderstalige inwoners bevragen? Raadpleeg het 'Draaiboek omgevingsanalyse lokale diversiteit'.

Contact

Wil je een antwoord op een van bovenstaande vragen, of heb je een andere vraag
Ga naar een contactpunt in je regio.
 

Ben je op zoek naar een vorming over integratie?
Bekijk hier het overzicht en schrijf je in.