Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding

Een trajectbegeleider is iemand die je door het inburgeringstraject gidst. Vanaf het begin.

Het is geen probleem als je nog geen of niet voldoende Nederlands kent. Je trajectbegeleider spreekt met jou in je eigen taal of in een andere taal die je kent. Er kan ook een tolk ingeschakeld worden.

De trajectbegeleider voert de administratie van jouw inburgeringstraject uit. Administratieve taken zoals:

  • Het inburgeringscontract opmaken.
  • Jouw aanwezigheden opvolgen in de cursussen Maatschappelijke Oriëntatie (MO) en Nederlands.
  • Je doorverwijzen naar VDAB of Actiris als je op zoek bent naar werk.

Vertrouwenspersoon

Je kan bij jouw trajectbegeleider terecht voor verschillende vragen. Het is een vertrouwenspersoon.

Heb je specifieke vragen of heb je specifieke begeleiding nodig? Jouw trajectbegeleider brengt je in contact met de juiste voorzieningen of organisaties. Bijvoorbeeld:

  • De trajectbegeleider ondersteunt je bij het verkrijgen van een diplomagelijkschakeling.
  • De trajectbegeleider helpt je zoeken naar een gepaste school voor jouw kinderen.
  • De trajectbegeleider helpt je zoeken naar een advocaat, een psycholoog of een woning.

Zelfredzaamheid

Het is belangrijk dat je zelf mee zoekt naar oplossingen voor je vragen. De trajectbegeleider houdt rekening met de vaardigheden die je in de cursus MO oefende. Hierdoor kan je zelf vaak al oplossingen vinden.

De trajectbegeleider heeft een zicht op jouw basiscompetenties, jouw vaardigheden en jouw netwerk. De hulp van de trajectbegeleider wordt in de loop van het traject afgebouwd en moet aan het einde van het inburgeringstraject overbodig geworden zijn.