Succesvolle infodagen voor en met organisaties die vluchtelingen willen betrekken bij hun werking

  • 4 april 2017

Meer en meer organisaties willen vluchtelingen betrekken in hun werking en zetten in op communicatie met anderstaligen.


Wij geven hen daarin graag ondersteuning en werkten mee aan 3 info- en ontmoetingsdagen voor professionals uit het jeugdwerk, het sociocultureel volwassenenwerk en de kunsten- en erfgoedinitiatieven.

Onze collega’s gaven informatie over het statuut van vluchtelingen en het traject dat ze afleggen. Deelnemers kregen ook tips en tools om duidelijk te communiceren met anderstaligen. Het aansluitend netwerkmoment was de perfecte gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

 

De talrijke opkomst toont de betrokkenheid van de professionals. Een fijn initiatief van Socius, De Ambrassade, FARO, Kunstenpunt en Departement Cultuur, Jeugd en Media dat we uitwerkten met Atlas en In-Gent.

Presentaties 
 

pdf bestandPresentatie_communiceren met anderstaligen (808 kB)

pdf bestandPresentatie_traject en statuut vluchtelingen (1.48 MB)