Hoe zorg je ervoor dat het gemeentepersoneel een weerspiegeling is van de bevolking?

Gemeentepersoneel

Pas je wervingsbeleid aan

Herschrijf al je vacatureteksten in een duidelijke taal. Vermeld dat je aanwerft op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap. Een filmpje voor sociale media maken over de jobinhoud is een aanrader. Verder leg je ook best met de hr-afdeling afspraken vast rond de cultuurneutrale selectie van kandidaten.

Volg een vorming ‘Omgaan met diversiteit’

Je ontdekt op een praktijkgerichte manier hoe je omgaat met verschillende culturen binnen je eigen doelstellingen en verwachtingen. Gerichte doorverwijzing naar een geschikte partner is ook mogelijk. Bijvoorbeeld: hoe ga ik om met discriminerende uitspraken? Hoe organiseer ik een drempelvrij selectie- en aanwervingsbeleid? Of hoe kan ik een draagvlak realiseren voor interculturalisering in mijn organisatie?

 

Tips

Checklist diversiteit

Ga na of je organisatie op alle terreinen van het (medewerkers)beleid oog heeft voor diversiteit. Je vult online een checklist in met vragen over diversiteit binnen je algemeen beleid, het taalbeleid van je organisatie, je onthaal-, selectie- en aanwervingsbeleid en over vormings-, doorgroei- en opleidingsmogelijkheden. Je krijgt meteen een rapport op maat van je lokaal bestuur over je divers personeelsbeleid.

> Meer info op diversiteit.hrwijs.be

Diverscity

Diverscity ondersteunt lokale besturen bij de uitwerking van innovatieve projecten die bijdragen tot een andere werkorganisatie. Op de website vind je tal van instrumenten en voorbeelden uit de praktijk om te werken aan een divers personeelsbeleid: een checklist voor een leesbare vacature, tips om het onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers te verbeteren, een gids ‘taal op het werk’,...

> www.diverscity.be

 
< Veelgestelde vragen