Hoe maak je je dienstverlening toegankelijker voor anderstaligen?

Toegankelijkheid

Zet brugfiguren of toeleiders in

Toeleiders slaan een brug tussen inwoners van buitenlandse herkomst en diensten en organisaties in je gemeente of stad. Ze zorgen ervoor dat zij hun weg vinden naar de dienst- en hulpverlening. Ze oriënteren hen, zowel online als offline, in papieren en documenten. En ook letterlijk, door mee op stap te gaan naar de juiste dienst of organisatie. Op die manier willen ze de zelfredzaamheid van hun cliënten verhogen. Als jouw lokaal bestuur toeleiders wil inzetten, kan het Agentschap Integratie en Inburgering daarbij adviseren en actief ondersteunen.

Volg een infosessie ‘kennismaking met inburgering’ of volg een les maatschappelijke oriëntatie

Anderstalige nieuwkomers volgen een (soms verplicht) inburgeringstraject. Om hen als medewerker van een gemeente correct en enthousiast te kunnen doorverwijzen, is het nuttig om te weten hoe zo’n traject eruit ziet. Het bestaat uit twee vormingsonderdelen: Nederlands en maatschappelijke oriëntatie (MO). In de lessen MO maken we mensen wegwijs in onze samenleving. Hoe is het hier georganiseerd en waarom? Wat zijn de geschreven én ongeschreven regels in Vlaanderen en Brussel en hoe kan je hiermee omgaan?

Ontwikkel een verbindend beleid

Werken aan welzijn van inwoners van buitenlandse herkomst begint met hen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Wederzijds begrip is hierbij het sleutelwoord. Je kan binnen je eigen organisatie een klantgericht beleid opmaken dat kadert in een breder diversiteits- en kwaliteitsbeleid. Ook kortlopende of kleinschalige acties zoals een vorming (interculturele vaardigheden, omgaan met tegenstellingen en gevoeligheden, duidelijke taal, werken met tolken, brugfiguren, vreemdelingenrecht,...) of een proefproject in een afdeling kunnen al heel wat betekenen.

< Veelgestelde vragen