Hoe bevorder je de sociale cohesie?

Sociale cohesie

Hoe zorg je als lokaal bestuur voor meer samenhang tussen de verschillende bevolkingsgroepen in je gemeente?

Breng netwerken in kaart

Mensen verenigen zich op basis van taal, cultuur, achtergrond,... Zicht hebben op formele en informele netwerken helpt je bij je integratiebeleid. Door een goed contact met deze betekenisvolle netwerken kan je voeling krijgen met de groepen in je gemeente. Op termijn kan je deze netwerken inzetten om samenlevingsissues bespreekbaar te maken en samen aan te pakken.

Organiseer dialoogmomenten

Je kan een brug slaan tussen de verschillende gemeenschappen en de lokale diensten en voorzieningen of andere groepen in je gemeente. Ga daarom een constructieve dialoog aan: creëer een situatie waarin zowel jij als de groepen van netwerken een meerwaarde zien in samenwerken. Wij kunnen je daarbij helpen.

Vraag ons om advies

Wat als je vragen krijgt rond de inrichting van begraafplaatsen, de neutraliteit van de medewerkers van openbare diensten of het bouwen van een tempel of moskee? Wij ondersteunen je graag in de noden die jouw lokaal bestuur vaststelt.

Maak een afspraak:

Volg een vorming ‘Omgaan met diversiteit’

Je ontdekt op een praktijkgerichte manier hoe je omgaat met verschillende culturen binnen je eigen doelstellingen en verwachtingen. Gerichte doorverwijzing naar een geschikte partner is ook mogelijk. Bijvoorbeeld: hoe ga ik om met discriminerende uitspraken? Hoe organiseer ik een drempelvrij selectie- en wervingsbeleid? Of hoe kan ik een draagvlak realiseren voor interculturalisering in mijn organisatie?

< Veelgestelde vragen