De tewerkstelling voor mensen van buitenlandse herkomst

Tewerkstelling

Hoe zorg je voor een brede tewerkstelling voor mensen van buitenlandse herkomst?

Werk samen met VDAB en tewerkstellingspartners

Ontwikkel een beleidsvisie waarbij je vertrekt vanuit de behoeften van de werkzoekenden en van de lokale arbeidsmarktsituatie. Je kan er andere lokale tewerkstellingspartners bij betrekken die ook actief zijn rond de tewerkstelling van mensen van buitenlandse herkomst. De belangrijkste organisatie om mee samen te werken is de VDAB.

Engageer nieuwkomers via werkplekleren en taalcoaching

Drempels die anderstaligen ondervinden op de arbeidsmarkt, beperk je onder andere door werkplekleren en taalcoaching.

  • Werkplekleren: iemand krijgt een opleiding op de werkvloer, waardoor hij of zij de competenties voor een bepaalde functie verwerft tijdens het werk.
  • Taalcoaching: werknemers die nog niet voldoende Nederlands kennen, worden begeleid om het Nederlands te oefenen dat ze nodig hebben om hun job goed uit te oefenen. Maar ook Nederlandstalige werknemers kunnen bijvoorbeeld vlotter leren communiceren met anderstalige collega’s.
     

Als lokaal bestuur kan je instrumenten inzetten als:

  • De sociale economie: privébedrijven met een sociaal doel. Denk aan lokale diensteneconomiebedrijven en sociale werkplaatsen.
  • Tijdelijke werkervaring (TWE): het traject laat werkzoekenden ervaring opbouwen binnen een reële werkomgeving. Zo wordt de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleind.
  • Het wijkwerken: langdurig werkzoekenden doen werkervaring op in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. Ze voeren enkele uren per week klusjes uit bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW,... Na maximaal twaalf maanden volgt een nieuwe stap in de begeleiding naar werk.
  • Nauwe samenwerking met de VDAB, derden, werkgevers,...

Projecten rond werktoeleiding

Inburgeraars kunnen omwille van taal- en welzijnsfactoren de stap naar werk niet altijd op eigen kracht overbruggen. Hoe kan je hen ondersteunen in hun zoektocht naar werk? Je kan bijvoorbeeld een voortraject ontwikkelen dat deze mensen voorbereidt op de reguliere dienstverlening van de VDAB en OCMW’s. Dankzij een intensieve en gepersonaliseerde aanpak kunnen inburgeraars een duurzame job vinden. Tijdens zo’n voortraject kan je een pakket aanbieden van screening, oriëntatie, job- en taalcoaching. Hiervoor kan je samenwerken met het Agentschap Integratie en Inburgering, de VDAB en lokale vzw’s.

< Veelgestelde vragen