Welk traject legt een asielzoeker af?

Waar worden asielzoekers opgevangen? Moeten ze een inburgeringstraject volgen, tijdens hun asielprocedure of na hun erkenning? Kunnen hun kinderen naar school? En wie betaalt hun medische kosten? Komen erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden in aanmerking voor OCMW-steun, (sociale) huisvesting en andere sociale rechten?

Het Agentschap Integratie en Inburgering geeft in een handig overzichtsdocument een antwoord op deze en andere vragen over het traject dat asielzoekers afleggen in ons land, tot en met na de erkenning.