Meer diversiteit in jeugdbewegingen in Kuurne

| Kuurne | Jeugd | Diversiteit | Vrije tijd

Kuurne_jeugdbewegingen_website.jpg
De Kuurnse jeugdraad organiseerde in 2018 een eenmalige inspraakavond voor jongeren. Jeugdconsulent Evi Duyvejonck: “We wilden te weten komen wat jongeren in onze gemeente willen en waar ze nood aan hebben. Er kwamen heel uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals nieuwe fuifruimtes. Maar de meest opvallende boodschap die we meekregen, was dat onze jeugdbewegingen zichzelf oer-Vlaams vinden. De jongeren willen meer een weerspiegeling zijn van de huidige maatschappij. Als je weet dat in onze jeugdbewegingen twintig van de vijfhonderd jongeren tussen zes en zestien jaar een buitenlandse herkomst heeft, dan is er nog veel potentieel om met diversiteit aan de slag te gaan.”

In september 2018 nodigde Evi de leiders van de jeugdbewegingen van Kuurne uit om samen een interactieve vorming van het Agentschap Integratie en Inburgering te volgen. “Samen met de jongeren wisselden we meningen uit over bepaalde stellingen. We dachten vervolgens na over mogelijke drempels die er zijn voor jongeren met een migratieachtergrond om lid te worden van een jeugdbeweging. Dat gaat dan over maaltijden die aangeboden worden op kamp, maar ook over de onduidelijkheid naar de buitenwereld toe van wat er precies gedaan wordt in een jeugdbeweging.”

Stappenplan met prioriteiten

De vorming was slechts een beginpunt voor Kuurne: “De jeugdbewegingen zijn heel enthousiast!”, duidt Evi. “Sindsdien komen we af en toe samen met enkele jongeren in een werkgroep, waarbij toch steeds zo’n tien tot twaalf jongens en meisjes aanwezig zijn. We zijn ongelooflijk blij met de inzet van de jongeren. Op een zaterdagochtend om 9.30 uur slaap je misschien liever uit, maar het feit dat ze dan samen met ons nadenken, is heel activerend! Dries is nog enkele keren langs geweest om ons te ondersteunen met tips en knowhow, of om mee te brainstormen. We kunnen nog steeds een beroep op hem doen als we vragen hebben.”

“We hebben een stappenplan voor 2019 opgesteld met duidelijke prioriteiten. Er zijn drie concrete acties die we uitvoeren. Om de sfeer van een jeugdbeweging zo goed mogelijk over te brengen op onze doelgroep, maken we een filmpje over wat het concept jeugdbeweging inhoudt. We verspreiden het filmpje vervolgens in praatgroepen Nederlands in de buurt, in de lokale scholen, maar ook via sociale media natuurlijk. We richten ons zowel tot jongeren met een buitenlandse herkomst, als tot hun ouders. Samen met onze jeugddienst proberen we ook onze folders te herbekijken in functie van duidelijke taal.”

“In het voorjaar van 2019 organiseren we een tweedehandsmarkt voor jeugdbewegingskledij en -materiaal. Via onze inzamelacties hopen we zo veel mogelijk uniformen, slaapzakken, gamellen, enz. ter beschikking te kunnen stellen. We doen dit enerzijds om financiële drempels voor kandidaat-leden te verlagen, maar anderzijds ook uit ecologisch standpunt. Waarom alles nieuw kopen als er al zoveel voorhanden is?"