Drempels verlagen in Drogenbos

| Armoede | Drogenbos | Toegankelijkheid | Gelijke kansen | Horizontaal integratiebeleid

Drogenbos_intersectorale_werkgroep

De Passage 4 is een lokaal ontmoetingscentrum in Drogenbos. Ze hebben er de ambitie om uit te groeien tot een volwaardige, geïntegreerde basisvoorziening in de strijd tegen (kinder)armoede. Stephanie Walravens, afdelingshoofd Welzijn bij het OCMW Drogenbos, vertelt hoe ze als kleine gemeente inzetten op inclusie.

Drempels voor kwetsbare gezinnen wegwerken

“Enkele jaren geleden kwam er een projectoproep voor gemeentes die bepaalde scores hadden rond kinderarmoede. Met de subsidies die we in Drogenbos toen kregen, huurden we een ruimte om activiteiten te organiseren met een laagdrempelige toegang. We beslisten om onze doelgroep te verruimen en niet enkel te focussen op kinderarmoede. We openden een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is, ongeacht herkomst of levenssituatie: de Passage 4!”

Van Baby Cafés tot Jobateliers

“We organiseren heel wat activiteiten met een specifieke focus. Met onze Baby Cafés spreken we mama’s en papa’s aan in Drogenbos. Ze leren er meer over EHBO, draagtechnieken, gezonde voeding, … En ze leren simpelweg ook andere ouders kennen die hun ervaringen delen.”

“Werkzoekende inwoners kunnen dan weer terecht in het Jobatelier waar ze een job of vorming zoeken, samen met een professionele medewerker. We zien ook dat heel wat mensen gebruik maken van de ondersteuning om een CV of motivatiebrief op te stellen.”

“Maar er is nog veel meer: een fietsuitleendienst, een ruilpunt voor kleren en speelgoed, een digipunt, permanentie regioverpleegkundige Kind & Gezin, …”

Resultaten van de intersectorale werkgroep

“Eén van de voorwaarden binnen het subsidiedossier was dat we een overlegplatform opstartten. Binnen de intersectorale werkgroep rond armoedebestrijding bekijken we welke acties we kunnen ondernemen om de drempels in onze gemeente laag te houden. In dat overleg zitten onder meer VDAB, Logo, het CAW, de directies van de lokale scholen, de politie, Kind en Gezin, het FeliXart Museum, het Agentschap Integratie en Inburgering, …”

“Met deze werkgroep maakten we enkele concrete beleidsaanbevelingen voor het nieuwe lokaal bestuur in 2019. Die kwamen er op basis van een onderzoek naar de noden en behoeften bij onder meer sport- en muziekverenigingen, dokters, apothekers, … Maar er waren ook diepte-interviews met de doelgroep. Daaruit kwam bijvoorbeeld naar voren dat er veel jonge werklozen zijn in onze gemeente. We willen het Jobatelier dan ook uitbreiden met een focus naar jongeren toe.”

“Zo stelden we ook een laagdrempelig woonloket voor met een wooncoach. Iedereen die vragen heeft over wonen, huren, kopen, premies, toelages, ... kan terecht bij deze coach. Deze aanbeveling wordt nu al in praktijk omgezet: er werd recent een wooncoach aangeworven!”

Kleine gemeente, sterke connecties

“We zitten in een fase waarbij er geen twijfel meer is over het project. Het heeft zijn nut bewezen. De gemeente heeft een nieuw gebouw gekocht, waar er ook ruimte zal zijn voor onder meer een seniorenwerking en een strijkatelier. We zijn een kleine gemeente, maar toch hebben we die ontmoetingsplaats nodig waar je, onafhankelijk van herkomst, bepaalde connecties kan maken.”

Buurtwerker is cruciaal

“Er is een voltijdse ‘buurtwerker’ die in het ontmoetingscentrum actief is. Die persoon is heel belangrijk. Hij of zij legt alle contacten. Die contactpersoon is recent iemand anders geworden en dat merk je toch heel even in de opkomst. Al is dat een kwestie van tijd. Mensen moeten vrijblijvend kunnen binnen komen, zoals in ons Baby Café. Je merkt dat Passage 4 leeft onder onze inwoners, dat zien we zeker op Dag tegen de Armoede!”

Volg de activiteiten van Passage 4 op Facebook.