Digitaal Nederlands oefenen in West-Vlaanderen met Huis van het Leren vzw

| Nederlands oefenen | West-Vlaanderen | Toegankelijkheid

Tijdens de eerste coronagolf waren in maart 2020 heel wat anderstaligen op zoek naar manieren om hun Nederlands verder te oefenen. Voor het aanleren van luister, lees- en schrijfvaardigheden is veel online materiaal beschikbaar op de site van Nederlands oefenen. Het Nederlands leren spreken is echter niet evident vanop afstand.

Veel bestaande praattafels gingen op zoek naar online alternatieven om anderstaligen toch spreekkansen te blijven bieden. Huis van het Leren vzw en het Agentschap voor Integratie en Inburgering ondersteunen deze praattafels bij de opstart van hun online praatiniatieven. Zo waren er een aantal infomomenten die dieper ingingen op de keuze van het medium, thema’s en methodieken. De digitale coaches helpen dan weer technische oplossingen zoeken.

Al 150 West-Vlaamse duo's

Het Huis van het Leren begon ook zelf vrijwilligers te rekruteren die wat tijd wilden vrijmaken om online Nederlands te oefenen met hun anderstalige cliënten. De oproep werd een succes, want intussen zijn er al ruim 150 duo's in West-Vlaanderen gevormd. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich nog steeds aanmelden! 

Hoe ervaren de deelnemers zo'n digitale oefenkans?

LiesSysLies Sys organiseert de praattafel 'Taalbazaar' in Diksmuide. “Ik wilde graag de werking van Taalbazaar online verder zetten. Ik las over het initiatief van Huis van het Leren vzw en het Agentschap voor Integratie en Inburgering en nam contact op met een digitale coach. Tijdens het gesprek kreeg ik praktische tips, een fiche met info over het gebruik van ZOOM werd me gemaild. Het is en blijft een zoektocht naar de ideale methode, maar de digitale coach nam achteraf opnieuw contact op en het is een zoektocht die we samen doen. Het loont zeker de moeite, vele nieuwkomers waren blij om even uit hun kleine ‘bubbel’ te komen.”

DeboraSanPedroCorderobora Sampedro de Luna Cordero oefent digitaal haar Nederlands met vrijwilliger Siska. "Elke week praat ik met Siska, we gebruiken videogesprek via WhatsApp. Ik denk dat deze manier leuk en gemakkelijk is om Nederlands te leren. Het is leuk want je kan naar de persoon kijken. Het is gemakkelijker omdat we op deze manier kunnen praten als we ver weg zijn. Een afspraak maken is ook eenvoudig. Ik ben erg dankbaar voor deze kans om te praten met iemand die Nederlands als moedertaal heeft."

Huis van het Leren West-Vlaanderen voorziet leerloopbaanbegeleiding via haar basiswerking Leerwinkel, gericht op volwassenen en met een bijzondere aandacht voor kansengroepen.

Logo Huis van het Leren - Interreg - AgII