“Plots kwam het standbeeld van Leopold II op mijn bord terecht”

| integratie | Vlaams-Brabant | dekolonisering | toegankelijkheid

nadege-goemanNadège Goeman werkte tien jaar lang als maatschappelijk werker bij het OCMW in Halle. Toen de stadsdiensten en het OCMW fusioneerden, zag ze de kans om meer projectmatig te gaan werken. Sinds 2019 is ze integratieambtenaar in Halle.

De hamvraag voor integratieambtenaren: hoe zorg je ervoor dat alle inwoners, ongeacht hun herkomst, zich thuis voelen in je stad?

“Dat valt natuurlijk niet met één actie te omschrijven. Om iedereen in de stad te betrekken organiseren we enkele, ondertussen bekende, verbindende activiteiten. Met ‘November Wereldmaand’ stimuleren we onze verenigingen om voorbij het zwart-witdenken te gaan. Mensen uit alle verschillende culturen, van alle geaardheden, met of zonder beperking zijn er welkom. Het programma omvat onder meer films, debatten, infoavonden, lezingen, tentoonstellingen en grootse evenementen. In 2020 planden de verschillende geloofsgemeenschappen in Halle bijvoorbeeld een ceremonie samen in de basiliek. Dat ging omwille van corona jammer genoeg niet door, maar ik was bijzonder trots op het programma dat we samengesteld hadden. Hopelijk volgend jaar!”

“In 2019 lanceerden we de oproep om een samenhorigheidsvlag te maken met de 122 nationaliteiten die in Halle wonen. Het concept was heel simpel en enorm geslaagd: iedereen brengt een stuk stof mee en daarmee maken we één grote vlag die we een plaats geven in de stad!”:

 

halle-web
Foto: Mira Sissau
 

“We betrekken mensen met een migratieachtergrond ook bij het beleidsproces via de integratieraad. In deze adviesraad van de stad zetelen mensen met een migratieachtergrond die in Halle wonen. Er zijn ook vertegenwoordigers van sociale organisaties aanwezig. De integratieraad geeft de stad advies bij beslissingen van het college en de gemeenteraad.”

Hoe hou jij zelf contact met de doelgroep van anderstalige nieuwkomers?

“Ik ga soms zelf in de ruimte zitten waar onthaalgesprekken met nieuwe inwoners doorgaan. Na overleg met interne diensten kreeg ik bijvoorbeeld het signaal dat anderstalige nieuwkomers niet altijd op de hoogte zijn van waar ze hun kinderen moeten inschrijven voor kinderopvang of scholen. Door er fysiek zelf aanwezig te zijn, krijg je wel meer voeling met de noden van de doelgroep. Natuurlijk heb ik zelf ook contact met verenigingen die in de integratieraad zetelen, zoals bijvoorbeeld de Cambodjaanse Cultuurkring of de moskeevereniging. Zo vang je ook signalen op die je aan projecten kan verbinden.”

Wat doet een integratieambtenaar in Halle?

“Toen ik in deze functie startte, was ik enkel met taal bezig: oefenkansen Nederlands creëren, het project Nederlands onder de zon, het lokaal NT2-overleg organiseren. Tegenwoordig werken we veel breder en meer in teamverband, dat is wel fijn.” 
“We hadden bijvoorbeeld het gevoel dat nieuwkomers nog altijd hun weg niet vinden in Halle. Daarom zetten we nu in op een vernieuwd onthaalbeleid. Ik doe dat niet alleen, dat moet ook organisatiebreed bekeken worden.” 

“Mijn takenpakket is heel ruim. In 2020 kwam het debat over de koloniale verwijzingen in de publieke ruimte op gang in ons land. Hier in Halle hebben we een standbeeld van Leopold II en we beslisten om lokaal het onderwerp op tafel te gooien. Ik heb me toen grondig geïnformeerd over de aanpak, onder meer bij het Agentschap Integratie en Inburgering. We bekeken samen welke verenigingen we moesten samenbrengen, welke sleutelfiguren er niet mochten ontbreken en kozen er uiteindelijk voor om in eerste instantie individuele interviews te organiseren. Het traject wordt nog verder uitgewerkt.”  

Welke acties ondernamen jullie tijdens de coronacrisis om anderstalige nieuwkomers te bereiken?

“We hebben zo veel mogelijk ingezet op de verspreiding van de vertaalde maatregelen, die we via het Agentschap Integratie en Inburgering kregen: via sociale media, via de buurthuizen, via sociale woonwijken, via het project ‘Hallo Nederlands’, via oefenkansen Nederlands, … Buurtwerkers zijn ook huis aan huis gegaan. De voorzitter van de plaatselijke moskee heeft bijvoorbeeld ook een filmpje gemaakt over hoe je het Suikerfeest kon vieren rekening houdend met de maatregelen.”

“Anderzijds keken we ook naar praktische ondersteuning, zoals bijvoorbeeld een uitleensysteem voor computers zodat kinderen uit kansarme gezinnen lessen online konden volgen.”

Wat vind jij uitdagend aan jouw functie?

“Ik heb nog altijd het gevoel dat ik nieuw ben. Elk project is anders. Er zijn veel procedures en stappen. Alles rond integratie en diversiteit ligt heel gevoelig. De uitdaging is om iedereen mee te krijgen en om zo tot een gedragen visie te komen.”