7 B's van toegankelijkheid

7b-toegankelijkheid

De zeven B's geven inzicht in de factoren die de toegankelijkheid van een dienst, project of evenement beïnvloeden. Andere bronnen vermelden soms extra B's, maar hieronder vind je de meest gangbare elementen van toegankelijkheid. Wil je de toegankelijkheid tot jouw diensten of jouw organisatie verbeteren? Gebruik dan deze B's als basis.

Bruikbaarheid

Bruikbaarheid verwijst naar de mate waarin het aanbod bruikbaar is voor de gebruiker, de mate waarin het aan de behoeften - ook van specifieke doelgroepen - voldoet.

Betrouwbaarheid

Soms wordt ook het criterium betrouwbaarheid apart opgenomen. Dit is de mate waarin de gebruiker de verlener en zijn aanbod als betrouwbaar ziet. De betrouwbaarheid heeft op zijn beurt een invloed op de mate waarin er mentale drempels, zoals angst omwille van vooroordelen, bestaan.

Begrijpbaarheid

Begrijpbaarheid verwijst naar de mate waarin informatie over het aanbod begrijpbaar is (zodanig dat je als potentiële gebruiker kan inschatten of het aanbod voor jou bestemd is) en de mate waarin de organisatie zelf op een begrijpbare wijze communiceert.

Bekendheid

Aansluitend bij begrijphaarheid, is bekendheid een belangrijk criterium. De mate waarin het aanbod bekend is bij de beoogde doelgroep is essentieel voor de toegankelijkheid.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid duidt op de mate waarin het aanbod fysiek, ruimelijk en in de tijd toegankelijk is.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid verwijst naar de mate dat het aanbod makkelijk beschikbaar is en in welke mate er hindernissen zijn, zoals wachtlijsten en administratieve drempels.

Betaalbaarheid

Hier stelt zich de vraag in hoeverre de prijs van het aanbod een drempel vormt. Soms interpreteren we dit criterium ruim. We houden dan niet alleen rekening met de financiële kostprijs maar ook met de 'psychologische kost' of inspanning die de gebruiker moet leveren om van het aanbod te genieten.