Inburgering voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen

AMIF384-2-800

Dit is een tijdelijk project (tot augustus 2020) voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen in Vlaanderen en Brussel, met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en de Vlaamse overheid.

Het inburgeringsprogramma op maat van deze doelgroep combineert: 

  • Nederlands leren begrijpen en spreken,
  • een cursus over wonen en werken in België,
  • begeleiding en opvang voor de kindjes: ze kunnen tegelijkertijd samen spelen, slapen, eten,…
  • info over de zorg voor het kind.

We werken hiervoor samen met Kind en Gezin/Huis van het Kind en de Centra voor Basiseducatie.

Voor wie?

Vrouwen die:

  • zwanger zijn of minstens één kind hebben dat jonger is dan drie jaar,
  • een niet-EU-nationaliteit hebben,
  • laaggeletterd zijn.

Projectinformatie

Dit project wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF 384-project) en de Vlaamse overheid. Het doel is om dit op termijn te verankeren in onze reguliere werking.

  • 1ste termijn: 10/10/2015 – 31/12/2016
  • 2de termijn: 01/03/2017- 31/08/2020

Contact

Wil je meer info over de inburgeringsprogramma’s voor laaggeletterde moeders in jouw regio? Informeer bij onze regionale contactpunten.
 

amif