Centrale begeleiding van 17-19-jarige nieuwkomers

AMIF385-800

Dit is een tijdelijk project voor 17-19-jarige nieuwkomers in Vlaanderen en Brussel, met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en de Vlaamse overheid. 

Met dit project wil het Agentschap Integratie en Inburgering een goede startpositie creëren voor 17- tot 19-jarige nieuwkomers uit derde landen (landen buiten de Europese Unie), met bijzondere aandacht voor niet-begeleide minderjarigen. We organiseren tijdens de zomer een cursus maatschappelijke oriëntatie speciaal voor jongeren. Naast de cursus over het leven in België zijn er ook toffe groepsactiviteiten voorzien. De jongeren krijgen een persoonlijke begeleider voor al hun vragen over studeren, werken en hobby’s in België. We werken voor dit programma nauw samen met de OKAN-scholen (Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers).

Voor wie?

Jongeren die:

  • derdelander zijn (geen EU-nationaliteit hebben),
  • een legaal statuut hebben of in procedure om legaal statuut te verkrijgen,
  • nieuwkomer zijn (minder dan 5 jaar in België),
  • 17-19 jaar zijn.

Projectinformatie

Dit project wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF 385-project) en de Vlaamse overheid. Het doel is om dit op termijn te verankeren in onze reguliere werking.

  • 1ste termijn: 10/10/2015 – 31/12/2016
  • 2de termijn: 01/03/2017- 31/12/2021

Contact

Wil je meer info over de inburgeringsprogramma’s voor 17- tot 19-jarigen in jouw regio? Of wil je als organisatie meewerken aan dit project? Informeer bij onze regionale contactpunten.

Kijk mee!

De zomercursus van 2020 zag er net iets anders uit omwille van de coronamaatregelen. De jongeren en begeleiders vertellen in dit filmpje hoe ze de cursus ervaren.

 
amif