AMIF-projecten

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) is een financieel instrument van de Europese Commissie. Het is gericht op een efficiënter beheer van migratiestromen en de versterking en ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak van asiel, migratie en integratie. Het Agentschap Integratie en Inburgering voert regelmatig projecten uit van het AMIF.

Huidige projecten

Centrale begeleiding van 15- tot 19-jarige nieuwkomers

Een tijdelijk project (tot augustus 2020) voor 15- tot 19-jarige nieuwkomers in Vlaanderen en Brussel, met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en de Vlaamse overheid.

Inburgering op maat van laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen

Een tijdelijk project (tot augustus 2020) voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen in Vlaanderen en Brussel, met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en de Vlaamse overheid.