Vrijwilligersbrochure 'Divers vrijwilligersbeleid: een meerwaarde voor iedereen'

  • 30 november 2020

Het AMIF-project ‘Dialoog vindt oplossingen’ lanceert een brochure om mensen met een migratieachtergrond én organisaties die een beroep doen op vrijwilligers, met elkaar in contact te brengen. Het project is een samenwerking tussen Bindus, de Unie van Actieve Verenigingen (UAV), het Agentschap Integratie en Inburgering, RIMO Limburg en Stad Beringen. Het idee voor deze vrijwilligersbrochure borrelde op in één van de trajecten die het AMIF-project doorliep.

Actief en gedeeld burgerschap versterken

‘Dialoog vindt oplossingen’ kadert binnen een ESF-oproep om actief en gedeeld burgerschap bij mensen met een migratieachtergrond te versterken. Het loopt van mei 2018 tot en met december 2020. Het totale AMIF-project doorliep meerdere trajecten, waaronder dit traject met de focus op vrijwilligerswerk als opstap naar meer participatie. De laatste fase gaat momenteel in waardoor ze bij de synthese van het project zijn aanbeland.

Deze synthese bracht enkele drempels tot participatie in het vrijwilligerswerk in kaart en tracht hierop een antwoord te formuleren. Ze zetten in op het verbinden van organisaties met mensen met een migratieachtergrond omdat dat nog te weinig gebeurde. Ze zijn ervan overtuigd dat vrijwilligerswerk iemand kan empoweren en zo de omgeving en het netwerk verruimt. Dat geldt ook voor organisaties die aan de slag gaan met kandidaat-vrijwilligers met een veelzijdige achtergrond.

Handige tool voor divers vrijwilligersbeleid

De bevindingen en ervaringen goten ze in een brochure. Hij biedt achtergrondinformatie, enkele handige tips en getuigenissen van mensen uit het veld. Zo bieden ze organisaties een handige tool om een divers vrijwilligersbeleid uit te bouwen.