Vormingstraject voor lokale integratiemedewerkers in 2021-2022

  • 30 november 2020
vormingstraject lokale integratiemedewerker banner

In 2021-2022 organiseren we, samen met de VVSG, voor de tweede keer het vormingstraject voor lokale integratiemedewerkers. We richten ons hierbij in de eerste plaats op medewerkers van lokale besturen die recent gestart zijn als integratie- of diversiteitsmedewerker.

Het vormingstraject bestaat uit zeven sessies. Ze vinden plaats van 5 maart 2021 tot en met 4 februari 2022. De sessies gaan deels online door, deels in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel.

De deelnemers gaan aan de slag met denkkaders, werkmodellen en tools om een integratiebeleid voor hun eigen gemeente uit te tekenen. Ze bouwen aan een transversaal en inclusief beleid. Dat is een beleid dat deel uitmaakt van zoveel mogelijk lokale beleidsdomeinen en dat ingebakken zit in de uitvoering van deze domeinen.

Ze volgen dit traject samen met medewerkers van andere lokale besturen. Dus wisselen ze ook ideeën en ervaringen uit over de gemeentegrenzen heen. Ze zoeken hierbij naar antwoorden op vragen als: Welke stappen kan jij als medewerker zetten om de toenemende diversiteit bij je bevolking te managen? Hoe zet je een samenwerking op met andere diensten en organisaties? Hoe ontwikkel en realiseer je een doeltreffend lokaal integratiebeleid?

De eerste editie van het vormingstraject startte begin 2020 en is momenteel volop aan de gang. Omdat de inschrijvingen toen snel volzet waren, organiseren we in 2021 al een tweede editie.