Taalstimulerende vrijetijdsactiviteiten

Verschillende lokale besturen en verenigingen organiseren initiatieven om anderstalige kinderen buiten de school in contact te brengen met de Nederlandse taal. Kinderen leren gemakkelijk wanneer dit spontaan en in interactie met leeftijdsgenoten kan. Aandacht voor taal in speelpleinwerking, jeugdwerk, sport, muziekonderwijs… draagt zeker bij tot een betere taalverwerving. Gebruik onze tips en het materiaal om van jouw initiatief een succes te maken!

organisatorvrijetijdsbegeleiders