Taalhulpen

Verwelkom je veel anderstaligen in jouw dienstverlening of lokaal bestuur? Zijn dat vaak eenvoudige gesprekken, die volgens een vaste structuur verlopen? Je legt bijvoorbeeld regelmatig een reglement uit of je hebt gesprekken waarbij formulieren ingevuld moeten worden door de anderstalige? Gebruik je al verschillende taaloverbruggende hulpmiddelen zoals sociaal tolken of vertaalapps, maar voldoet dit niet altijd aan jullie noden? Taalhulpen kunnen je extra ondersteuning bieden!

Wat zijn taalhulpen?

Taalhulpen zijn vrijwilligers of interne meertalige medewerkers die tolken in gesprekken tussen dienstverleners en anderstalige gesprekspartners. Ze zetten mondelinge boodschappen om van het Nederlands naar een vreemde taal en omgekeerd. Ze volgen een korte opleiding en je zet ze enkel in bij niet-complexe, informatieve gesprekken.

Het gesprek:

  1. heeft een vaste en eenvoudige gespreksstructuur.
  2. heeft een informatief gespreksdoel (bijvoorbeeld een procedure of reglement uitleggen).
  3. heeft een eenvoudig of informatief onderwerp.
  4. vereist weinig input van de anderstalige gesprekspartner.
  5. bevat weinig specifieke en technische terminologie.

Taalhulpen zijn geen gecertificeerde sociaal tolken. Taalhulpen zijn een aanvulling op het bestaande aanbod van gecertificeerde sociaal tolken. Voor gesprekken die niet voldoen aan de criteria van taalhulpgesprekken, schakel je nog steeds een gecertificeerde sociaal tolk in.

Taalhulpen passen in een taalbeleid waarin je meerdere taaloverbruggende hulpmiddelen inzet. In onze communicatiewaaier vind je een overzicht: sociaal tolken en vertalers, taalhulpen, apps, pictogrammen …

Wie kan een beroep doen op taalhulpen?

Lokale besturen of dienstverlenende organisaties kunnen zelf een eigen taalhulpenpool opstarten of hun bestaande pool van informele tolken verder professionaliseren. Het Agentschap Integratie en Inburgering helpt je hierbij:

  1. We ondersteunen je om potentiële taalhulpen te vinden.
  2. We organiseren een trainingstraject voor de taalhulpen.
  3. We informeren je over hoe je een taalhulp koppelt aan een bepaald gesprek.
  4. We ondersteunen en informeren de dienstverleners die met taalhulpen werken.

Meer informatie over het volledige aanbod en over hoe je taalhulpen inzet, lees je in onze
pdf bestandAlgemene infobrochure taalhulpen voor lokale besturen en organisaties (573 kB).

Gebaseerd op expertise en onderzoek

Door de grote noodzaak aan communicatieondersteuning in de Vlaamse en Brusselse openbare en sociale dienstverlening, voerden we uitgebreid onderzoek naar taalhulpen van 2018 tot 2020. 

Tijdens een eerste project in 2018-2019 werkten we samen met de steden Genk, Geraardsbergen, Leuven en Mechelen. Meer info lees je in het onderzoeksrapport.

Van 2019 tot 2020 bouwden we verder op de eerste bevindingen met een nieuw project samen met Stad Kortrijk en Provincie West-Vlaanderen. Op 26 februari 2021 stelde de dienst Certificering het eindresultaat voor tijdens een online event van Provincie West-Vlaanderen. In het eindrapport lees je alles over het Project Taalhulpen in West-Vlaanderen.
 

campagnebeeld_taalhulpen

Taalhulp Mechelen

In Mechelen kunnen scholen, medewerkers van het Sociaal Huis en organisaties uit de welzijns- en hulpverleningssectoren al een beroep doen op een lokale pool van taalhulpen. Deze pool werd opgericht in 2017 in het kader van een proefproject op initiatief van Stad Mechelen in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering.

> Meer info en contact.