Ontmoetingen in tijden van corona: wat leren we?

  • 27 mei 2020

Vele burgers en organisaties toonden de afgelopen weken een grote vindingrijkheid en inzet om interacties te stimuleren, vanuit de eigen bubbel. Wat kunnen we leren uit die vele initiatieven? Waarom is het belangrijk om die acties in de gaten te houden? In de toekomst kunnen die leerpunten en inzichten het reguliere aanbod in je gemeente of organisatie versterken.

Een online aanbod is ook interessant in post-coronatijden

De afgelopen weken hebben we heel wat activiteiten omgezet in een online aanpak. Met deze ‘nieuwe’ activiteiten kan je ook in post-coronatijden nieuwe doelgroepen bereiken en een aanpak op maat aanbieden van de verschillende inwoners.

Initiatief: Babbelonië

Deze praatgroepen met anderstaligen en Nederlandstaligen komen normaal wekelijks samen in twaalf verschillende Oost-Vlaamse gemeenten en steden. Tijdens de coronamaatregelen was dit onmogelijk en werd er een online aanbod ontwikkeld via Zoom. Hierdoor kunnen nu ook anderstaligen en Nederlandstaligen uit kleinere gemeentes deelnemen aan Babbelonië. Dit kan in de toekomst een meerwaarde zijn voor de klassieke praattafels. Naast Babbelonië zijn er heel wat andere praattafels die digitaal gingen, zoals het Praatpunt digi-Taal in Mol of Café Combinne in Vlaams-Brabant.
 

babbelonie-online

Initiatief: pennenvriend via e-mail

Anderstaligen en Nederlandstaligen ontmoeten elkaar via e-mail in tijden van de coronamaatregelen. Anderstaligen scherpen hun schrijfvaardigheden aan en Nederlandstaligen komen in contact met anderstaligen en andere culturen. Pennenvriend is op maat van anderstaligen en nieuwkomers die geen tijd hebben om ook fysiek samen te komen. Voor de Nederlandstalige vrijwilligers is dit eveneens laagdrempelig: ze zetten zich in waar en wanneer ze willen. Goede redenen om dit ook in gewone tijden te doen.

Netwerken tonen hun sterkte in crisissen

Als je plots en snel drastische maatregelen moet communiceren naar al je inwoners, merk je dat je vooral de meest kwetsbaren niet altijd goed bereikt. Bouw daarom netwerken uit, bij voorkeur in rustige periodes. Burgers uit de gemeente leren elkaar zo beter kennen, en jij leert hen kennen. Deze netwerken, in straten en wijken, met diverse groepen en verschillende actoren, kunnen snel ingeschakeld worden tijdens crisismomenten.

Initiatief: netwerk levensbeschouwelijke huizen Genk

In Genk is er al jarenlang een werkgroep actief bestaande uit diverse (erkende en niet-erkende) levensbeschouwingen. Dit netwerk organiseert onder andere jaarlijks mee de Open Gebedshuizendag in Limburg. Dit netwerk bleek het ideale kanaal te zijn om op een snelle en efficiënte manier vele doelgroepen te informeren omtrent het coronavirus.

Ga op straat om kwetsbare groepen te bereiken

Kwetsbare groepen zoals ouderen, anderstaligen, mensen in kansarmoede,… leven vaak geïsoleerd. Klassieke kanalen om hen te bereiken zijn buurtwinkels, op straat, tijdens rommelmarkten. Door aanwezig te zijn in de buurten waar ze wonen en ze thuis op te zoeken blijft iedereen aan boord.

Initiatief: drempelbezoeken en eenzaamheidstelefoontjes in Kortrijk

De medewerkers van de Kortrijkse wijkteams belden alle 70-plussers van Kortrijk en deelgemeenten op. Ze deden ook drempelbezoeken bij mensen die letterlijk niet verder gaan dan de dorpel van hun huis. 

Initiatief: toeleider in Geraardsbergen

Toeleiders zijn mensen met een migratieachtergrond die vanuit de dienst Samenleving ingezet worden om anderstalige nieuwkomers in de gemeente te begeleiden. De voorbije weken ging de toeleider van Geraardsbergen van huis naar huis om anderstalige nieuwkomers te informeren over de coronamaatregelen. De toeleider ziet er ook op toe dat de nieuwkomers niet geïsoleerd raken.

Spontane solidariteitsacties kunnen evolueren tot duurzame projecten

Vandaag ontstaan er vele solidariteitsacties en initiatieven om met elkaar in contact te blijven. Sommige van deze initiatieven zullen na afloop van de coronamaatregelen uitdoven, andere zullen verder evolueren. Probeer dit vanop afstand op te volgen en ondersteun waar nodig. Deze acties kunnen in de toekomst interessant zijn om mee samen te werken.

Initiatief: platform Cinemaximiliaan

Tijdens de verhoogde asielinstroom in 2015 verbleven honderden asielzoekers in een ad hoc tentenkamp in het Maximiliaanpark in Brussel. Enkele burgers groepeerden zich in het platform Cinemaximiliaan en organiseerden dagelijks een filmvoorstelling. Dit platform groeide de afgelopen jaren uit tot een heuse werking met onder andere filmvoorstellingen in opvangcentra voor asielzoekers en cultuurproducties met nieuwkomers en andere burgers.
 

De afgelopen maanden bewezen burgers dat ze hun verantwoordelijkheid kunnen en willen opnemen om samen de strijd aan te gaan. Gebruik deze positieve dynamiek om burgers weer met elkaar in contact te brengen. Het Agentschap Integratie en Inburgering adviseert hoe je dit in jouw gemeente of stad realiseert.