Netwerkdag ‘Van polarisatie naar verbinding’ in Roeselare

  • 20 september 2021

Op donderdag 7 oktober organiseren stad Roeselare, stad Izegem en gemeente Hooglede een netwerkdag ‘Van polarisatie naar verbinding’.

Leerkrachten, schooldirecties en werknemers uit de welzijnssector krijgen er handvaten om met polarisatie, fake news en desinformatie om te gaan. Els Soenens, consulent integratie van het Agentschap Integratie en Inburgering, geeft die dag een workshop Cultuursensitief handelen. Andere keuzeworkshops zijn ‘Hoe omgaan met hete hangijzers in de klas’, ‘Online haatspraak’ en ‘Rebelleren kan je leren’. Daarnaast geeft expert Bart Brandsma een introductie in het fenomeen polarisatie en spreekt VRT-journalist Tim Verheyden over fake news en desinformatie. Tijdens de netwerkwerkdag wordt bovendien een inspiratiebundel voor leerkrachten gelanceerd: hoe ga je in de klas aan de slag met de thema’s polarisatie, fake news en radicalisering?

Onderdeel van project

“De netwerkdag is de eerste concrete verwezenlijking van een breder project rond preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme en polarisatie,” vertelt Nielsen Vermont, consulent integratie bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Hij maakt deel uit van het kernteam van dit project dat gesubsidieerd wordt door het ABB (Agentschap Binnenlands Bestuur). “Enerzijds willen we leerkrachten en jeugdwerkers actief ondersteunen bij het (vroeg) detecteren van polarisatie en hen handvaten aanreiken om hiermee om te gaan. Anderzijds is het de bedoeling om jongeren bewust maken van de gevaren van fake news en hen kritisch te laten kijken naar sociale media.”

Op de planning staat nog:

  • Het opzetten van focusgroepen voor jongeren en leerkrachten, om meer zicht te krijgen op wat er leeft en wat concrete vragen zijn. Consulenten integratie van het Agentschap Integratie en Inburgering staan mee in voor de begeleiding.
  • Het organiseren van een leer-en coachingstraject voor leerkrachten: er wordt een procesteam opgesteld bestaande uit leerkrachten van verschillende scholen. Doel is om de deelnemers nog meer te trainen in het thema. Het AgII zal een sessie geven rond interculturele dialoog/omgaan met diversiteit.
  • Traject voor jongeren: met verschillende partners wordt een aanbod op maat voor leerlingen opgesteld dat kan uitgerold worden in verschillende scholen.
  • Aanbod voor jeugd(welzijns)werk: een reeks vormingen waarin deelnemers concrete handvatten aangereikt krijgen rond het omgaan met online polarisatie, het werken aan verbinding via online platformen…
  • Actieplan scholen: per school wordt een actieplan opgesteld rond het omgaan met polarisatie. Dit plan wordt opgesteld samen met directie, leerlingen, leerkrachten/zorgteam en eventueel een externe partner (CLB of ondersteuningsnetwerk).

Meer informatie

Inschrijven voor de netwerkdag kan tot 1 oktober en kost 8 euro. Kijk voor meer informatie op de website van stad Roeselare.

Wil je als lokaal bestuur ook begeleiding bij het omgaan met maatschappelijke spanningen en polarisatie? Lees meer over ons aanbod.

Lokale besturen die nog geen subsidie ontvingen, kunnen nog tot 1 oktober een project rond de preventie van extremisme en polarisatie indienen bij de Vlaamse Overheid. Lees er meer over.