Kwartaalcijfersupdate juli 2021: cijfers instroom

Vooraf

Deze instroomcijfers gaan over het potentieel aan nieuwe deelnemers aan een inburgeringstraject. Dat zijn nieuwkomers van binnen en buiten de EU die zich voor het eerst op legale wijze en voor langere duur in Vlaanderen vestigen.

Het zijn alle mensen van 18 jaar of ouder die volgens het inburgeringsdecreet recht hebben op een inburgeringstraject. Een deel van hen is bovendien verplicht om een inburgeringstraject te volgen. Voor meer info zie 'Wie mag of moet inburgeren?' op de website vreemdelingenrecht.be.

Instroom Vlaams Gewest per kwartaal

Potentieel doelpubliek inburgeraars voor het volgen van een inburgeringstraject. Noot: er zijn geen instroomcijfers ter beschikking van het Brussels Gewest.

Evolutie 2021 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020

Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
 

-34,3%
 
 
 
 

Evolutie 2020 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019

Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4

-4,0%
-32,3%
-14,1%
-25,8%

  

Instroom Vlaams Gewest per agentschap (01/01 - 31/03)

Potentieel doelpubliek inburgeraars voor het volgen van een inburgeringstraject. Noot: er zijn geen instroomcijfers ter beschikking van het Brussels Gewest.

Evolutie 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2020

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen
IN-Gent
Agentschap Integratie en Inburgering
 

-41,0%
-21,8%
-34,1%
 

Evolutie 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen
IN-Gent
Agentschap Integratie en Inburgering

-11,9%
-33,1%
+2,4%

  

Instroom Vlaams Gewest per werkingsgebied van de agentschappen (01/01 - 31/03)

Potentieel doelpubliek inburgeraars voor het volgen van een inburgeringstraject. Noot: er zijn geen instroomcijfers ter beschikking van het Brussels Gewest.

Evolutie 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2020

Stad Antwerpen
Stad Gent
Limburg
Oost-Vlaanderen
Provincie Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
 

-41,0%
-21,8%
-37,3%
-33,6%
-48,4%
-28,4%
-21,4%
 

Evolutie 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019

Stad Antwerpen
Stad Gent
Limburg
Oost-Vlaanderen
Provincie Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen

-11,9%
-33,1%
+18,0%
+3,3%
+12,1%
-7,0%
-6,4%

  

Instroom Vlaams Gewest verdeling (01/04/20 - 31/03/21)

Verdeling over de agentschappen van het aantal potentiële inburgeraars in het Vlaams Gewest (01/04/20 - 31/03/21). Noot: er zijn geen instroomcijfers ter beschikking van het Brussels Gewest.