Inburgering in dialoog

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.
Inburgering_in_dialoog

 

  Ook 'Inburgering in Dialoog' gaat voorlopig niet door omwille van de coronamaatregelen. We organiseren de cursussen maatschappelijke oriëntatie momenteel enkel digitaal. We zijn nog volop op zoek naar manieren om ontmoeting en dialoog digitaal te integreren. Wie ideeën heeft hieromtrent of graag wil meewerken aan een experimentele sessie kan contact opnemen met katlyn.desmet@integratie-inburgering.be.

Ben je benieuwd hoe nieuwkomers in Vlaanderen kijken naar het dagelijkse leven? Wat vinden nieuwkomers evident en wat is voor hen opmerkelijk? Hou je ervan om jouw visie en gewoontes te delen? Neem deel aan een sessie 'Inburgering in dialoog'!

Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert cursussen maatschappelijke oriëntatie voor personen van buitenlandse herkomst die nog niet lang in België wonen en/of nood hebben aan wegwijs in onze samenleving. Ze leren er meer over wonen en werken in Vlaanderen en België.

Ik leer enorm veel bij over andere culturen, maar ook over mijzelf. Ik dacht dat ik heel open was, maar er kwamen toch nog veel vragen bij mij boven.
Vrijwilliger, 27 jaar

Jij als vrijwilliger?

  • Je gaat in gesprek met inburgeraars of neemt deel aan een activiteit.
  • Je discussieert over het leven zoals het is: tradities, vrije tijd, cultuur, geloof, opvoeding, relaties, gewoontes,...
  • Je vormt een panel samen met andere vrijwilligers.
  • Je wordt voorbereid tijdens een infomoment.
  • Je krijgt de kans om een vorming te volgen over duidelijke taal, interculturele communicatie,...

Inburgering in dialoog is voor mij op reis gaan zonder me te verplaatsen.
Vrijwilliger, 61 jaar

Praktisch

De lessen maatschappelijke oriëntatie gaan in 2020 enkel digitaal door. Dat betekent dat ook 'inburgering in dialoog' niet fysiek georganiseerd wordt dit jaar. Daarom kan je even niet meer inschrijven via deze website. We werken momenteel volop aan een online alternatief. Wil je hieraan meewerken of wil je deelnemen aan een try-out? Contacteer dan Katlyn De Smet voor meer info!

Tijdens zo'n sessie denk je na en sta je stil bij dingen die voor ons zo evident zijn.
Vrijwilliger, 63 jaar

Meer info?

Bel of mail: