Financiering van een inclusief lokaal integratiebeleid

financiering-brochure

Projectoproepen | Waarom interessant? | Ondersteuning


Je wil samen met andere lokale besturen taalstimuleringsprojecten voor anderstalige inwoners opzetten, maar je bent nog op zoek naar geld om het project op te starten? De dienst werk van je gemeente wil samen met partners een snellere toegang tot de arbeidsmarkt realiseren voor anderstalige nieuwkomers, maar heeft een budget nodig voor dit experiment?

Naast het gemeentefonds bestaan er heel wat andere subsidie- en financieringsmogelijkheden die een inclusief integratiebeleid lokaal mogelijk maken. Je kan onder meer een beroep doen op de provinciale, federale en Europese overheden. Of wist je dat er streekfondsen en banken zijn die je kan aanspreken?

Ons overzicht is een ideaal vertrekpunt in je zoektocht naar budget!

pdf bestandDownload de brochure 'Financiering van een inclusief lokaal integratiebeleid' (5.49 MB)

Recente projectoproepen

Overheden steunen allerhande initiatieven die in tijd en doelstelling beperkt zijn via projectsubsidies. Hieronder vind je actuele projectoproepen die voor jou interessant kunnen zijn.

Projectsubsidies voor Van Uiterste indieningsdatum
Preventie radicalisering en polarisatie

Agentschap Binnenlands Bestuur

1 oktober 2021

Waarom interessant voor jouw gemeente?

  • Deze publicatie geeft een overzicht en een aantal tips om zelf financiering te zoeken voor jouw integratieproject.

  • Je kan organisaties en verenigingen in jouw gemeente warm maken en ondersteunen bij de opmaak van een projectdossier in functie van het lokaal integratiebeleid. Zo neem je ook de regierol over het lokaal integratiebeleid op.

Hoe kan het Agentschap Integratie en Inburgering jou ondersteunen?

  • We helpen je zoeken naar relevante partners.

  • We zorgen voor inhoudelijke input om een projectidee uit te werken en delen onze expertise over andere projecten.

  • Mogelijks zijn we als organisatie zelf een partner in het project (bijvoorbeeld voor inburgering, een vorming duidelijke taal,…)

  • We leveren cijfermateriaal aan en ondersteunen je bij de opmaak van een omgevingsanalyse rond lokale diversiteit.

  • We houden het overzicht zo actueel mogelijk.
     

Hoe het overzicht raadplegen?

'Financiering van een inclusief lokaal integratiebeleid ' is een pdf-document met tal van links. In de tekst zijn er links naar nuttige websites of kan je doorklikken naar een andere plaats in het document. Als de links niet werken op jouw systeem, kan je het document best openen in de Acrobat Reader.