De impact van migratie op het gezin

Migratie is een ingrijpende gebeurtenis. Vaak is de impact op de relatie van de ouders, de opvoeding en ontwikkeling van kinderen,... nog verschillende generaties voelbaar.

De manieren waarop migratie zijn sporen nalaat op het gezinsleven zijn heel uitlopend. Verschillende factoren spelen een rol, en dat op verschillende niveaus (maatschappelijk, institutioneel, leefomgeving, familiaal en individueel).

Ouders en kinderen staan voor de taak om hun achtergrond en migratieverhaal een plaats te geven. Ze moeten hun verleden en bagage verzoenen met het heden en de toekomst in een nieuwe context. Maar niet alles ligt in hun handen. Daarom is aandacht voor de ruimere context van het gezin belangrijk.

Deze vorming geeft vanuit een brede blik een inleiding op het thema. Om heel specifieke onderwerpen, zoals traumaverwerking na migratie, uit te diepen, is een verdere vorming nodig.

Wat leer je?

  • Je verwerft inzicht in de impact van migratie op de familiegeschiedenis en de ontwikkeling van kinderen.
  • Je reflecteert over hoe kinderen bijzondere gebeurtenissen in de familie (zoals afscheid, migratiebreuk, scheiding, verdriet, gemis,...) beleven en kunnen verwerken.
  • Je denkt na over de manier waarop ouders hun migratie beleven en hoe ze omgaan met de uitdagingen waar zijzelf en hun gezin mee te maken krijgen.
  • Je verkent en bespreekt concrete praktijkvoorbeelden en materialen die je als hulpverlener kan inzetten om gezinnen te ondersteunen.

Voor wie?

Hulpverleners die werken met gezinnen, ouders, jongeren of kinderen met een migratieachtergrond. Maximum 15 deelnemers

Hoe lang duurt deze vorming?

Deze vorming duurt een halve dag.

Prijs

Deze vorming kost 250 euro.

 

groep mensen multicultureel

VACATURES - Ben jij de collega die wij zoeken?

Voor onze vestigingsplaats in Brussel zoeken we enthousiaste trajectbegeleiders die er samen met ons voor willen zorgen dat nieuwkomers zich bij ons thuis voelen.

© CoNnect | Het CoNnect-project moet nieuwe Brusselaars helpen een sociaal netwerk op te bouwen.

Buddyproject CoNnect koppelt nieuwkomers aan Brusselaars

Nieuwe Brusselaars kunnen de stad binnenkort ontdekken met een eigen ‘buddy’. Het project CoNnect brengt de twee groepen samen om elkaars perspectief en leven in Brussel beter te leren kennen.

Masir Avenir

Leer Brussel kennen met Masir Avenir

Leer Brussel deze zomer beter kennen! Ben je tussen 17 en 19 jaar en ben je nog op zoek naar een leuke activiteit voor juli en augustus?