Draaiboek omgevingsanalyse lokale diversiteit

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben de meeste stadsbewoners een migratieachtergrond.

Brussel is al enige tijd een zogenaamde ‘majority-minority’ stad. Dit betekent dat de meerderheid van de bevolking bestaat uit vele minderheden samen. Slechts 30% heeft een Belgische herkomst.

Hoe gaat jouw organisatie om met deze superdiverse realiteit? Hoeveel personen van buitenlandse herkomst wonen in jouw werkingsgebied? Hoe kan je je organisatie toegankelijker maken voor al je klanten? Hoe gaat je eigen personeel om met de groeiende diversiteit?

Om een kwalitatief antwoord te krijgen op deze vragen, maakte het Agentschap Integratie en Inburgering – waarvan bon deel uitmaakt – een draaiboek omgevingsanalyse lokale diversiteit’. Dit draaiboek dient in eerste instantie om lokale besturen te ondersteunen, maar kan ook ingezet worden binnen organisaties en verenigingen.

Waarom interessant voor jouw organisatie

Een goede analyse van je eigen werking en omgeving zal je helpen om:

  • accurate uitdagingen te formuleren voor je diversiteitsbeleid;
  • je dienst- en hulpverlening toegankelijker te maken.

Draaiboek

In het draaiboek vind je gebruiksklare sjablonen, tips en voorbeelden om de lokale diversiteit in je omgeving in kaart te brengen. Je kan binnen het document snel navigeren naar het onderdeel dat je interesseert:

  • Het cijferrapportv an het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt eenduidige cijfers over de lokale diversiteit.
     
  • Je kan een praktijkgericht onderzoek voeren om gelijke kansen en gelijke toegang voor je hele doelpubliek te garanderen. We reiken niet alleen methodes aan, maar ook concrete vragenlijsten om je personeel, huidige en potentiële klanten te bevragen.