"Binnen een tiental jaar zal integratie een heel andere definitie kennen."

  • 26 mei 2021

 Lies Willaert

Katrien is diensthoofd Samenleven in Liedekerke en focust graag op de positieve effecten van diversiteit in scholen.

Liedekerke telt zo’n 13.000 inwoners. Een kleine gemeente in Vlaams-Brabant, maar met veel verschillende herkomsten. “Liedekerke ligt niet in de rand van Brussel, maar we ondervinden soortgelijke uitdagingen, vooral op het vlak van taal. Door de goede treinverbinding naar de hoofdstad, merken we ook hier sterk de uitdeining van Brussel.” Katrien Segers werkt sinds 2019 als diensthoofd samen leven in de gemeente. “Integratie is een verhaal dat nooit stopt. De uitdaging is dat het geen duidelijke definitie kent: wanneer ben je geïntegreerd? Mijn focus is dat iedereen zich goed moeten voelen in zijn omgeving: mensen met een buitenlandse herkomst, maar ook mensen die hier al generaties lang wonen. Geen gemakkelijke taak”, zegt Katrien.

Samen sterk

“Ik werkte jarenlang voor de jeugddiensten van Ternat en Liedekerke. Toen ik dertig werd, merkte ik dat er toch een houdbaarheidsdatum staat op de term ‘jeugd’”, lacht Katrien. “Heel wat thema’s komen echter ook aan bod in mijn huidige job: kinderarmoede, huiswerkbegeleiding, zomerscholen, … Toen ik hier startte op de integratiedienst was die functie vooral een solo slim. Het was een eenzaam eiland waarbij je telkens probeerde binnen te dringen in andere diensten. Ondertussen zijn we geëvolueerd naar de dienst samen leven die verschillende doelgroepen vertegenwoordigt, waarbij we werken rond taal, jeugd, welzijn, armoede, vrije tijd, ...”

“De grootste uitdaging van een integratiedienst in een kleinere gemeente zijn de middelen. Wij willen heel vaak dezelfde activiteiten doen als grote steden, we hebben dezelfde uitdagingen, maar we hebben minder centen. Een intergemeentelijke samenwerking kan helpen op het vlak van personeelsinzet. Zo hebben we een onthaalmedewerker voor nieuwe inwoners die ook deeltijds voor Affligem werkt. Voor het taalstimulerend vakantieaanbod in 2021 slaan we de handen in elkaar met Ternat, Affligem en Roosdaal. Onder meer het Agentschap Integratie en Inburgering wees ons hier op een mogelijke samenwerking naar aanleiding van een projectoproep. Samen zullen we meer bereiken.” 

“De lokale ondersteuning van het agentschap is voor mij een grote meerwaarde. Toen ik net begon, moest ik de eindnota van een intergemeentelijke samenwerking opmaken, samen met de projectmedewerker van ADiL (Affligem, Denderleeuw, Liedekerke). Omdat ik weinig van het project af wist, was ik enorm dankbaar dat een consulent integratie mij inhoudelijk verder kon helpen.” 

De vibe van multiculturele scholen

“In Liedekerke merken we de afgelopen jaren een grote wijziging in aantal inwoners met een buitenlandse herkomst. Toch verloopt alles zeer vlot, omdat we al jaren inzetten op diversiteit. Je ziet ook een verschil onder generaties in hoe ze omgaan met diversiteit. Kinderen groeien op in multiculturele scholen en nemen die positieve vibe mee in hun latere leven. We vinden het leuk om daar de focus op te leggen. Binnen een tiental jaar zal integratie een heel andere definitie kennen”, aldus Katrien.