Afghanistan: een stand van zaken van de evacuatie en verblijfsaanvragen

  • 20 augustus 2021

Er zijn heel wat vragen over de evacuatiemissie in Afghanistan en de gevolgen voor de verblijfsaanvragen en -procedures van Afghanen in Afghanistan en België. Onze dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht maakte daarom een webpagina met een overzicht van de (praktische) informatie die ze hierover ter beschikking hebben.

De situatie in Afghanistan verandert veel en snel. De informatie is daardoor beperkt en vaak niet duidelijk. We volgen verdere ontwikkelingen op en blijven het overzicht actualiseren. Maar we raden aan om naast ons nieuwsbericht ook de websites van de bevoegde instanties (CGVS, DVZ, FOD Buitenlandse Zaken ...) en hulporganisaties (Myria, UNHCR ...) regelmatig te raadplegen.