Nieuws

duif in de blauwe lucht
  • 23 mei 2018

Op bezoek bij levensbeschouwingen in Limburg

Om dialoog en respect tussen de levensbeschouwelijke gemeenschappen te bevorderen, organiseert het Agentschap Integratie en Inburgering samen met de gebedshuizen en de gemeentebesturen jaarlijks een Open Gebedshuizendag. Want Limburg is niet alleen een multiculturele maar ook een multireligieuze provincie.
AgII_draaiboek_omgevingsanalyse_lokale_diversiteit.jpg
  • 19 maart 2018

‘Draaiboek omgevingsanalyse lokale diversiteit’ voor steden en gemeenten

Het ‘Draaiboek omgevingsanalyse lokale diversiteit’ ondersteunt medewerkers van steden en gemeenten om gelijke kansen en gelijke toegang voor alle inwoners te garanderen. Het draaiboek reikt sjablonen, tips en voorbeelden aan om een omgevingsanalyse op te maken in het kader van de lokale diversiteit.
Opgepast
  • 15 december 2017

Beperkte dienstverlening tijdens de kerstvakantie

Van 25 december tot en met 1 januari zijn bijna al onze diensten gesloten. De tweede week van de kerstvakantie (van 2 tot 5 januari) is er een beperkte dienstverlening.
  • 1 mei 2018

Vacature stagiair integratieteam West-Vlaanderen

Wil je een stage doen bij het integratieteam van de regio West-Vlaanderen?
week-van-de-vrijwilliger-2018.jpg
  • 5 maart 2018

“Een mooie wisselwerking: ik leer hen Nederlands en zij leren mij over diversiteit”

Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten. Heel wat van hen dragen ook bij om nieuwkomers wegwijs te maken in Vlaanderen, om anderstaligen te helpen Nederlands te oefenen,… Erica Blomme (rechtsvooraan op de foto) uit Lombardsijde is er een van.
Beslismodel: hoe communiceren met mijn anderstalige cliënten?
  • 2 december 2017

Communicatiewaaier om taaldrempels in hulp- en dienstverlening te verkleinen

In onze Communicatiewaaier bieden we oplossingen om taaldrempels in de dienst- en hulpverlening te verkleinen. Dit gaat bijvoorbeeld over tips om te communiceren in duidelijk Nederlands of het inzetten van digitale hulpmiddelen. Dit nieuwe instrument is te downloaden op onze website.
SID
  • 13 april 2018

Studiedag 'Samenleven in Diversiteit in Cijfers'

Op dinsdag 8 mei stelt het Agentschap Binnenlands Bestuur, in samenwerking met het Departement Kanselarij en Bestuur, de survey Samenleven in Diversiteit en de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor voor.
Maatschappelijke oriëntatie
  • 27 februari 2018

In gesprek over maatschappelijke oriëntatie in Vlaanderen: Werken aan actief burgerschap

In de lessen Maatschappelijke Oriëntatie (MO) sporen leerkrachten inburgeraars aan om op een actieve en participerende manier te werken aan burgerschap. Het tijdschrift 'LES' zette onlangs een spot op dit aanbod in Vlaanderen en Brussel.
Beste wensen voor het nieuwe jaar -hr
  • 1 december 2017

Beste wensen voor het nieuwe jaar

Ook in 2018 bouwt het Agentschap Integratie en Inburgering mee aan een toekomst waarin iedereen kansen krijgt!