Nieuws

Jaarverslag 2018
  • 21 juni 2019

Wat konden we in 2018 voor jou betekenen?

Vorig jaar organiseerden we vormingen voor 11.731 deelnemers van verschillende organisaties en lokale besturen. De juridische helpdesk beantwoordde 10.202 vragen over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht. Wie zijn die mensen die gebruik maakten van onze dienstverlening? Wat hebben onze collega’s hierover te vertellen? Ontdek de verhalen en cijfers in ons online jaarverslag!
Opengebedshuizendag
  • 24 mei 2019

Levensbeschouwingen in dialoog

Interessante ontmoetingen en gesprekken tijdens de Open Gebedshuizendag in Limburg.
Databank sociale samenhang
  • 25 februari 2019

Het Agentschap Binnenlands Bestuur lanceert een databank met ideeën om polarisering aan te pakken

Hoe kun je als lokaal bestuur polarisering tussen en binnen bevolkingsgroepen voorkomen of aanpakken? Hoe versterk je op buurt- en wijkniveau de sociale cohesie? En welke concrete interventies kun je hierbij inzetten?
  • 21 juni 2019

Vacature leerkracht maatschappelijke oriëntatie

Het Agentschap Integratie en Inburgering zoekt leerkrachten maatschappelijke oriëntatie en legt een werfreserve aan. 
Vreemde vragen - Thumb
  • 13 mei 2019

Vreemdevragen.be

Vreemdevragen.be biedt concrete tips, handige tools en praktische voorbeelden voor werkgevers die willen inzetten op rekrutering, communicatie en cultuurverschillen op de werkvloer.
  • 4 juni 2019

Vacature stagiair West-Vlaanderen

Wil je stage lopen bij het Agentschap Integratie en Inburgering in West-Vlaanderen?
Financiering brochure
  • 20 maart 2019

Brochure: 'Financiering van een inclusief lokaal integratiebeleid'

Onze nieuwe publicatie ‘Financiering van een inclusief lokaal integratiebeleid’ biedt een overzicht van financieringsmogelijkheden voor integratieprojecten. Je krijgt ook tips om een goed aanvraagdossier op te stellen.
De Raad VVSG
  • 25 januari 2019

Bouwen aan een diverse maatschappij

In ‘De Raad’ van VVSG stellen Leen Verraest en Ann Van Damme ons aanbod voor aan de nieuwe gemeentelijke mandatarissen.