Maatregelen tegen coronavirus: geen fysieke afspraken en aangepaste cursus maatschappelijke oriëntatie

  • 17 maart 2020

Omwille van het coronavirus passen we onze dienstverlening voorlopig aan. Hou deze pagina in de gaten voor updates.

Update 27 maart: de Nationale Veiligheidsraad besliste om de maatregelen voorlopig met twee weken te verlengen. Ze gelden nu tot 19 april 2020.

Contactpunten

Vanaf woensdag 18 maart 2020 sluiten we de deuren van onze contactpunten tot minstens 19 april 2020. We blijven wel bereikbaar via telefoon, e-mail en Skype. Alle afspraken en contacten doen we vanop afstand. Je vindt de gegevens van jouw contactpunt op onze contactpagina.

We zetten optimaal in op thuiswerk. De meeste van onze medewerkers zijn vlot te bereiken via telefoon, e-mail en Skype.

> Extra editie van onze nieuwsbrief voor lokale besturen en organisaties (16/03/2020) (inschrijven)

Hoofdzetel

De deuren van onze hoofdzetel (Tour & Taxis) zijn eveneens gesloten tot minstens 19 april 2020. Ook leveranciers kunnen dus niet meer binnen.

Je kan ons wel nog steeds telefonisch bereiken via 02 701 79 00.

Maatschappelijke oriëntatie

De lessen maatschappelijke oriëntatie met fysieke aanwezigheid in een klas schorten we op. We werken tot minstens 19 april via afstandsleren en zelfstudie. De inburgeraars en anderstaligen blijven op de hoogte via hun leerkracht of trajectbegeleider.

Meertalige info over het coronavirus

We verzamelen meertalige info over het coronavirus: posters met preventieve maatregelen, fiches met basisinfo en links naar nuttige websites. We vullen stelselmatig aan.

> www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

Nederlands leren

Alle afspraken voor intake, testen, advies... rond Nederlands leren (NT2) gebeuren vanop afstand (zie boven).

De lessen NT2 in de klas zijn sinds 13 maart opgeschort bij onze partners (centra voor basiseducatie, centra voor volwassenenonderwijs, centra voor volwassenonderwijs...). Zij communiceren rechtstreeks met hun studenten over hun maatregelen.

Trajectbegeleiding

We organiseren de trajectbegeleiding vanop afstand (bijvoorbeeld via Skype).

Vorming

We annuleren onze vormingsactiviteiten vanaf 13 maart 2020 (tot minstens 19 april). Schreef je je in voor een vorming? Dan ontvang je via e-mail meer info.

Sociaal tolken en vertalen

Onze dienst Sociaal Tolken en Vertalen blijft operationeel. Het wordt wel steeds moeilijker om tolken te vinden die opdrachten ter plaatse kunnen uitvoeren. Voor dringende gesprekken kan je een afstandstolk inschakelen:

  • Voor een telefoontolk bel je in op 02 208 06 11. Hou er rekening mee dat de capaciteit van de tolkencentrale beperkt is en een stijgende vraag naar telefoontolken lange wachtrijen en/of technische storingen kan veroorzaken. We zoeken naar een oplossing.

  • Videotolk: Voorzieningen gevestigd in stad Antwerpen kunnen een beroep doen op het stedelijk Agentschap Atlas. Het stedelijk agentschap IN-Gent heeft een aanbod videotolken voor voorzieningen in Groot-Gent. Het Agentschap Integratie en Inburgering onderzoekt de mogelijkheid dit aanbod uit te breiden. Ziekenhuizen en wijkgezondheidscentra kunnen aankloppen voor een videotolk bij de FOD Volksgezondheid.

We wegen steeds af of de vraag prioritair is in functie van zorgverlening. Op deze manier draagt het Agentschap ook een stukje bij aan de zorg voor kwetsbaren. Voor vragen kan je terecht op: stv@integratie-inburgering.be of 02 701 79 20.

Vreemdelingenrecht en internationaal familierecht

De juridische helpdesk blijft open:

  • Vragen over vreemdelingenrecht stel je op 02 701 75 55 (elke werkdag van 9 tot 12.30 uur, op woensdagnamiddag ook van 13.30 tot 17 uur).

  • Vragen over internationaal familierecht stel je enkel per e-mail aan juridesk@integratie-inburgering.be.

  • Vragen over asielrecht kan je aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen stellen, enkel per e-mail aan info@vluchtelingenwerk.be.

Meer info: www.agii.be/juridische-helpdesk

Sollicitaties

We trachten geplande sollicitaties te doen via Skype. Als dat niet lukt of niet aangewezen is, stellen we het gesprek uit.

Opleiding sociaal tolken

De activiteiten van april wijzigen:

  • De infosessies vinden online plaats. Als je je inschreef, krijg je meer info via e-mail.
  • De start van module 1 van de basisopleiding in Genk en Gent organiseren we online. De deelnemers krijgen meer info via e-mail.
  • De start van module 2 van de basisopleiding in Brussel verplaatsen we naar het najaar.

Meer info: www.agii.be/kalender