Jo De Ro nieuwe algemeen directeur

  • 17 februari 2020

Foto Jo De RoJo De Ro wordt vanaf maart de nieuwe algemeen directeur van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. Dat besliste de Raad van Bestuur op 15 februari 2020 op advies van het remuneratiecomité.

Jo De Ro (46) is master in de communicatiewetenschappen (VUB) en is Vlaams ambtenaar en Schepen van Financiën, Onderwijs, Flankerend Onderwijs en Dierenwelzijn in de Stad Vilvoorde. Vanuit die functie heeft hij praktijkervaring met onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN), taalbadklassen en het samenwerken met CVO's en CBE's. Het omgaan met nieuwkomers en anderstaligen is hem hierdoor niet vreemd. Tot 2013 leidde Jo De Ro zeven jaar succesvol het Vlaams Agentschap voor Onderwijscommunicatie als administrateur-generaal. Hierdoor brengt hij een pak kennis en ervaring met zich mee m.b.t. het leiden van een overheidsagentschap.

Van 2013-2019 was Jo De Ro Vlaams Parlementslid (Open VLD). Als lid van de commissie Onderwijs en lid van de commissie Radicalisering volgde hij met grote interesse het luik gelijke onderwijskansen, Nederlands als tweede taal (NT2) en de gevolgen van asiel en migratie voor het onderwijs.

De Raad van Bestuur is tevreden om Jo De Ro te mogen verwelkomen en kijkt uit naar de toekomstige samenwerking. Roel Verhaert, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Jo De Ro werd gekozen omwille van zijn vertrouwdheid met overheidsmanagement, affiniteit m.b.t. integratie en inburgering en zijn ervaring op het vlak van samenwerken op federaal, Vlaams en lokaal niveau. Vooral dat laatste komt het Agentschap ten goede aangezien de lokale besturen een zeer belangrijke partner en doelgroep zijn. Na een grondige screening door het selectiekantoor Hudson, overtuigde Jo De Ro tijdens het eindgesprek de Raad van Bestuur unaniem door zijn enthousiasme, visie en stijl.”

Jo De Ro: “De maatschappelijke impact van het werk van het Agentschap naar inburgeraars én lokale besturen, is moeilijk te onderschatten. De ambities van de Vlaamse Regering en de minister van Samenleven naar het Agentschap zijn terecht hoog. Ik kijk ernaar uit om samen met het personeel, de Raad van Bestuur, de collega-agentschappen en de Vlaamse Regering deze ambities waar te maken.”

De Raad van Bestuur bedankt ook uitdrukkelijk de heer Olivier Charon die in moeilijke omstandigheden de taak van waarnemend algemeen directeur heeft opgenomen.