Internationale dag van de Vrijwilliger: Maryam neemt het voorzitterschap van de Limburgse Integratieraad enthousiast ter harte

  • 5 december 2019

Op 5 december vieren we de Internationale dag van de Vrijwilliger. Dan staat de wereld heel even stil bij de miljoenen vrijwilligers die zich overal ter wereld nuttig maken. Ook in Vlaanderen! Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten.

Heel wat van hen dragen ook bij om bijvoorbeeld nieuwkomers wegwijs te maken in Vlaanderen, om anderstaligen te helpen Nederlands te oefenen of om mensen samen te brengen en te sensibiliseren. Over dat laatste soort engagement spreken we met Maryam Jamshid. Zij is voorzitter van de Limburgse Integratieraad. Een functie die ze vrijwillig en met een grote dosis enthousiasme ter harte neemt.

Opgevangen door vrijwilligers…

Foto Maryam 500pxMaryam is geboren in Kaboel, de hoofdstad van Afghanistan. “Ik was tien toen ik met mijn ouders en twee zussen moest vluchten”, vertelt ze. “Dat was eind jaren negentig. Onze bestemming kozen we niet. Die is bepaald door het lot. We kwamen in Brussel terecht en kregen er het opvangcentrum van Lanaken toegewezen.”

Toen al speelden vrijwilligers een belangrijke rol in haar leven en dat van haar familie. “We hadden het geluk goed omringd te zijn door vrijwilligers”, meent Maryam. “Zij waren onze gids om deel te nemen aan het leven in Vlaanderen. Dat ging soms over kleine dingen die banaal lijken maar toch niet te onderschatten zijn. Bijvoorbeeld de gewoonte om een verjaardagskaartje te sturen. Ze hielpen ons ook met praktische zaken, zoals een verblijf zoeken. Zo zijn we uiteindelijk in Hasselt terechtgekomen. De band met hen was sterk. Die vrijwilligers werden een deel van ons gezin.”

…de eerste stapjes als vrijwilliger

In het middelbaar zette ze zelf haar eerste stapjes in het vrijwilligerswerk via de schoolraad. “Van het een kwam het ander. Ik ontmoette andere vrijwilligers en dat leidde tot nieuwe engagementen. Zo begon ik ook lezingen te geven, over onder andere Afghanistan. Maar ik ging ook professioneel aan de slag in de integratiesector. Tot 2016 werkte ik voor het Agentschap Integratie en Inburgering. Eerst als zelfstandig sociaal tolk in Dari, Farsi en Nederlands, nadien als trajectbegeleider.

Als vrijwillig bestuurslid van het Internationaal Comité kwam ik in contact met de Limburgse Integratieraad. In 2017 verkoos de algemene vergadering me er tot voorzitter. Het is een pluralistisch adviesorgaan. Er zijn 60 middenveldorganisaties vertegenwoordigd in de algemene vergadering. Elk met een visie op en belangstelling voor het diversiteitsvraagstuk. Ook gouverneur Herman Reynders hecht veel belang aan onze werking en neemt eraan deel.”

Zoeken naar oplossingen

“De activiteiten van de Limburgse Integratieraad leggen steeds de klemtoon op het zoeken naar oplossingen”, vertelt Maryam. “We werken daarvoor met jaarthema’s. Om de twee maanden brengt een expert inspiratie en vernieuwende inzichten verbonden met dat thema. We sluiten het werkjaar af met een evenement.

Zo was ‘werk’ het thema in 2017. We keken toen vooral naar het optimaal gebruiken van talent. Hoe kan je als bedrijf talent zien in diversiteit? Doorheen het jaar deelden we bijvoorbeeld goede praktijken en andere inspiratie met vertegenwoordigers van grote bedrijven. In 2018 werkten we rond de uitdagingen van diversiteit in het onderwijs. Ook dat leidde tot boeiende ontmoetingen. Ik ben trots op de trajecten die we de voorbije jaren hebben afgelegd.”

Diversiteitsawards

“Dit jaar staat in het teken van lokaal beleid”, vertelt Maryam. “Wat neemt het lokaal bestuur op in het meerjarenplan rond diversiteit? Werken ze aan afgebakende projecten? Of gaan ze transversaal te werk, waarbij diversiteit in de hele organisatie aan bod komt?

We sluiten dit jaar af met een uitreiking van de Diversiteitsawards voor lokale besturen in Limburg. Dat evenement vindt plaats op vrijdagavond 13 december in Hasselt. Acteur, stand-up comedian, presentator… Erhan Demirci brengt een stuk uit zijn recentste show. Hij neemt ook de presentatie van de rest van de avond op. We zullen enkele diversiteitsprojecten voorstellen en de Diversiteitsawards overhandigen aan de drie laureaten. Zo kunnen we wat ruchtbaarheid geven aan onze werking vanuit onze positieve focus”, benadrukt ze.

Diversiteitsawards 2019

Ik ben er trots op

De vergaderingen met de inhoudelijke sprekers doen haar deugd. “Ik zie aan de leden dat ze er iets aan hebben”, vertelt Maryam. “Dat geldt ook voor de studiedagen en de debatten die we organiseren. Ze waren een succes. Het steentje dat ik daartoe heb bijgedragen, geeft voldoening. Het is ook leuk om als vrijwilliger het gezicht te kunnen zijn van een unieke en boeiende organisatie. Bovendien de eerste vrouwelijke voorzitter. Ik ben er trots op.”

Wat is minder leuk aan dit vrijwilligerswerk? “Er kruipt heel wat tijd in en die is eigenlijk zeldzaam”, vertelt ze. “Ik combineer dit met een drukke job en andere engagementen. Dat is niet altijd eenvoudig. Het is soms wel een investering. En die gaat verder dan deelnemen aan vergaderingen. De media in de gaten houden, de boodschap uitdragen,… Het is een grote verantwoordelijkheid. Ik ga dan ook niet naar elke vergadering met evenveel energie. Maar ik heb er nooit spijt van dat ik ben geweest. Ik blijf er telkens wel veel voldoening uit halen”, besluit Maryam.
 

Dank je, Maryam! Dank je, vrijwilligers!
 

 

#ivd2019

IVD? Dat is de afkorting van ‘International Volunteering Day’, ofwel de Internationale dag van de Vrijwilliger. Elk jaar op 5 december staat de wereld heel even stil bij de miljoenen vrijwilligers die zich overal ter wereld nuttig maken. Ook in Vlaanderen! Vrijwilligers dragen immers bij op zoveel domeinen; het zijn actieve burgers die onmisbaar zijn. De Verenigde Naties prikten deze dag al in 1985 met een resolutie om wereldwijd het vrijwilligerswerk zichtbaar te maken en te promoten.
 

Kaartje bedankt vrijwilligers

Dank je, vrijwilliger, voor jouw bijdrage bij de ondersteuning die we bieden aan nieuwkomers, anderstaligen en professionals! Door jouw specifieke inbreng ben je van onschatbare waarde voor hen. Dankzij jou en je collega-vrijwilligers kunnen we nog beter bouwen aan een samenleving waarin herkomst geen bepalende factor is voor iemands kansen.